เผยแพร่แล้ว: 05/01/2020

Waste Thinner Recycline

wichien srihanaj, Sompop sanongraj

76-84

การประมาณค่าโมเมนต์การดัดสูงสุดสำหรับท่อผนังบางทรงกระบอก

พัชราภรณ์ หรินทรสุทธิ, สมญา ภูนะยา, ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์

110-123