ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวารสารได้ที่หน้า About the Journal ตลอดจนศึกษาข้อแนะนำสำหรับผู้เขียนได้ที่ Author Guidelines.

 

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนบทความจำเป็นต้องลงทะเบียน( register ) ก่อนที่จะส่งบทความออนไลน์เพื่อให้กองบรรณาธิการพิจารณา, หากท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว โปรดลงชื่อเข้าใช้ (log in ) และเริ่มกระบวนการส่งบทความได้เลย