ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม-ธันวาคม 2565

					ดู ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม-ธันวาคม 2565
เผยแพร่แล้ว: 2022-12-23

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย