กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การรับรู้จากระยะไกลเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับความชื้นของดิน: เทคนิคการตรวจวัดและแหล่งข้อมูลที่มีให้บริการ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy