เผยแพร่แล้ว: 2020-10-23

A Practical System for Pig Farm Wastewater Treatment

Jirayu Pairin, Pichaya Rachdawong, Chackrit Nuengchamong

42-48

การประยุกต์ใช้สารที่มีคุณสมบัติการวาวแสงในการตรวจหาวัตถุระเบิดทีเอ็นที

เรืองศักดิ์ อยู่ชา, พนมวรรณ ปานสีทา, เพ็ญธนา สมานพันธุ์, มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์

49-60