การประยุกต์ใช้สารที่มีคุณสมบัติการวาวแสงในการตรวจหาวัตถุระเบิดทีเอ็นที

Main Article Content

เรืองศักดิ์ อยู่ชา
พนมวรรณ ปานสีทา
เพ็ญธนา สมานพันธุ์
มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
อยู่ชา เ., ปานสีทา พ., สมานพันธุ์ เ., และ สุขวัฒนาสินิทธิ์ ม., “การประยุกต์ใช้สารที่มีคุณสมบัติการวาวแสงในการตรวจหาวัตถุระเบิดทีเอ็นที”, Crma. J., ปี 17, ฉบับที่ 1, น. 49–60, ธ.ค. 2019.
บท
บทความวิจัย