กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้แบบจำลองพัสดุคงคลังประเภทพัสดุใช้สิ้นเปลือง สูญสิ้นไปหรือมีราคาต่ำ (ส.ส.ต.) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy