ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2022): เมษายน - มิถุนายน

เผยแพร่แล้ว: 2022-06-30

บทความวิจัย