เผยแพร่แล้ว: 2016-06-15

การเรียนรู้ร่วมกันผ่านคอมพิวเตอร์ออนไลน์ โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์บนระบบมูเดิล

อัจฉรีย์ พิมพิมูล, มนต์ชัย เทียนทอง, สุพจน์ นิตย์สุวัฒน์

53-64