ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2020): ตุลาคม - ธันวาคม

วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทางกองบรรณาธิการมีความยินดียิ่งที่จะรับผลงานทางวิชาการจากทุกท่าน

เผยแพร่แล้ว: 2020-12-25