เผยแพร่แล้ว: 2020-10-22

คอนกรีตกำลังสูงผสมด้วยเถ้าจากวัสดุชีวมวลบ่มด้วยคลื่นไมโครเวฟ

ทวีศักดิ์ รุ่งศักดิ์ทวีกุล, ปิยะพงศ์ กี่สวัสดิ์คอน, รัฐศักดิ์ พรหมมาศ

53-61

การศึกษาคุณสมบัติของผนังเบาจากถุงกระดาษปูนซีเมนต์

สุธน รุ่งเรือง, ณิชาภา มินาบูลย์, รัฐศักดิ์ พรหมมาศ

95-105

โหลดเซลล์ทนแรงดันน้ำสำหรับเครื่องทดสอบการรับแรงเฉือนของดินแบบสามแกน

ปิยะฉัตร ฉัตรตันใจ, ชนม์พิสิทธิ์ ยาท้วม, ชนกันต์ โคจรนา

107-122

ปัจจัยสำเร็จในการบริหารโครงการก่อสร้างประเภทสัญญาราคาต่อหน่วย

สุรางคนา ตรังคานนท์, ปองคุณ ตุลยกนิษก์, พีรพล ไชยมล

123-141

การศึกษาระยะเวลาสัมผัสที่เหมาะสมในการเดินระบบเมมเบรนและโฟโตคะตะไลติกเมมเบรนเพื่อบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล

วัสสา คงนคร, อมรรัตน์ หวลกะสิน, ปรียา หละตำ, ศศิวิมล สมณกิจ, มัณฑนา บริพันธ์

165-174