เผยแพร่แล้ว: 2020-10-19

ภูมิศาสตร์กับวิถีชีวิตไทย และภูมิศาสตร์กับโอลิมปิกวิชาการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1-8

Design and Investigation of Compressor-less Cooling System used for Automotive Application

Surapong Pongyupinpanich, Teerapon Thongpasri, Phunthep Vititanane

101-112

A Cost-Effective True Random-Bit Generator using Compact Chaotic Circuit

Wimol San-Um, Patinya Ketthong, Surapong Pongyupinpanich, Pratya Areekul

113-121