ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม-มิถุนายน 2566
					ดู ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม-มิถุนายน 2566
เผยแพร่แล้ว: 2023-06-30

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

ISSN: 2351-0811

E-ISSN: 2730-2938