เผยแพร่แล้ว: 2021-11-29

การศึกษาการใช้เศษพลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) ผสมกับแอสฟัลต์คอนกรีตสำหรับงานทาง

ร้อยตรี สุทธิชัย เจริญกิจ, พันโท ธนิตเชษฐ์ ดวงโสมา, รองศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ จริตงาม

96-110

การศึกษาคุณภาพผ้าเครื่องแบบฝึกสีพรางปล่อยเอวแบบที่ 2 ทหารอากาศ

นาวาอากาศโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โชคชัย แจ่มอำพร, นาวาอากาศเอก รองศาสตราจารย์ กิตติ ศรีนุชศาสตร์, นาวาอากาศตรี นัยยุนาถ นนทะภาพ

111-123