เผยแพร่แล้ว: 2020-10-15

โครงการวิจัยเครื่องทำลายวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคลื่นไมโครเวฟ

ตวงสิทธิ์ สิทธิรณฤทธิ์, ศุภกิจ มีเงินทอง, เจษฎา เปาโสภา

103-108