ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2022): ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565)

					ดู ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2022): ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565)
เผยแพร่แล้ว: 2023-01-19

บทบรรณาธิการ

บทความวิจัย