กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การออกแบบและสร้างเครื่องส่องเส้นเลือดดำโดยแสงใกล้สีแดง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล