การพัฒนาระบบแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางและขอความช่วยเหลือสำหรับผู้พิการทางสายตาผ่านแอ็ปพลิเคชันไลน์

Main Article Content

รัตนสุดา สุภดนัยสร
จิรวัฒน์ กลับสุข
ลิตา แหวนแก้ว
ธีรถวัลย์ ปานกลาง

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางและขอความช่วยเหลือสำหรับผู้พิการทางสายตาผ่านแอ็ปพลิเคชันไลน์ ประกอบด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ โหนดเอ็มซียู ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูล รับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และไมโครคอนโทรลเลอร์ อาดูโน่ ยูโน่ ทำหน้าที่สื่อสารกับโมดูลเล่นเพลง mp3เพื่อแจ้งเตือนด้วยเสียงพูดที่บันทึกใน ไมโครเอสดีการ์ด และโมดูลการสื่อสารไร้สาย NRF24L01 สำหรับส่งค่าแจ้งตำแหน่งสถานที่ภายในที่พักอาศัยของผู้พิการแบบไร้สาย ผลการวิจัยพบว่า  1) ระบบสามารถตรวจจับสิ่งกีดขวาง
ที่อยู่ข้างหน้าด้วยเซนเซอร์อัลตราโซนิคในระยะ 0 – 80 เซนติเมตร ซึ่งแบ่งการแจ้งเตือนได้ 3 ระยะ  2) ระบบสามารถแจ้งเตือนตำแหน่งสถานที่ภายในที่พักอาศัยของผู้พิการทางสายตาด้วยเสียงพูด เมื่อผู้พิการทางสายตา
เดินผ่านที่ระยะห่าง 10 – 60 เซนติเมตร 3) ระบบสามารถส่งข้อความขอความช่วยเหลือพร้อมแผนที่ตำแหน่ง ด้วยการกดปุ่มจากตัวเครื่องส่งข้อความร้องขอความช่วยเหลือจากผู้พิการทางสายตาไปยังแอ็ปพลิเคชันไลน์ของผู้ดูแล
โดยความเร็วในการส่งข้อความเฉลี่ย 3.09 วินาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ต 4) ผู้ดูแลผู้พิการทางสายตาสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและถ่ายภาพผู้พิการทางสายตาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากเว็บเบราว์เซอร์ ทั้งนี้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะมีผลต่อการส่งข้อความแจ้งเตือน พิกัดตำแหน่ง และภาพถ่ายของผู้พิการทางสายตา
ผ่านแอ็ปพลิเคชันไลน์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
สุภดนัยสร ร., กลับสุข จ., แหวนแก้ว ล., และ ปานกลาง ธ., “การพัฒนาระบบแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางและขอความช่วยเหลือสำหรับผู้พิการทางสายตาผ่านแอ็ปพลิเคชันไลน์”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 83–96, ก.ย. 2023.
บท
บทความวิจัย

References

bangkokbiznews. Open the statistics of “disabled people” in Thailand and what welfare benefits are received?[Internet].2021 [Accessed December 15 , 2021] available https://www. bangkokbiznews.com/ social/934598 (in Thai).

Department of Empowerment of Persons with Disabilities. The plan to improve the quality of life for persons with disabilities the national issue 5, 2017-2021 [Internet].2017 [Accessed May 4 , 2021] (in Thai).

Patcharaprakiti N.(2017). Obstruction warning cap by ultrasonic sensor for blind people. 4th Conference on Research and Creative Innovations (4th CRCI), (20-21) . (in Thai).

Chanprasert K.(2017). Development of the Obstacle Warning Instruments. Thai Journal of Science and Technology (TJST). 25(1):137-47. (in Thai).

Boonruang K, Jaroenwat S, Kaewkhiew S, Jitjumnong K and Suksakulchai S.(2018). A Navigation Device for Blind People.Interdisciplinary Sripatum Chonburi Journala(ISCJ).4(2) : 38-45. (in Thai).

Saiysing J, Chomnawang Y and Poekaen R.(2020). Shirts to help guide the visually impaired. The 7th NEU National Conference 2020 (NEUNC 2020),(805-16). (in Thai).