การวิเคราะห์การขึ้นรูปลึกสำหรับเหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็น เอสพีซีอี

Main Article Content

ชัชวาล มงคล
จักรพันธ์ ปิ่นทอง
ศรินยา ประทีปชนะชัย
ภูมิพัฒน์ ก๋าคำ
ประกาย เนื่องจำนงค์

บทคัดย่อ

     งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการขึ้นรูปลึกชิ้นงานฝาครอบไส้กรองน้ำมันที่มีรัศมีบ่าดายแตกต่างกัน โดยใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการผลิต ชิ้นงานฝาครอบไส้กรองน้ำมันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 138.4 มิลลิเมตร สูง 148.5 มิลลิเมตร ซึ่งทำจากวัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็น เอสพีซีอี ความหนา 0.8 มิลลิเมตร มักเกิดปัญหาชิ้นงานเป็นรอยแตกจำนวนมาก โดยทำการทดลองเพื่อยืนยันผลการจำลองนี้ใช้จำนวนครั้งในการทดสอบที่ระดับความเชื่อมั่น 95% อีกทั้งยังศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนดำเนินงานโดยใช้เครื่องมือคุณภาพและเทคนิคไคเซ็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มีผลผลิตสูงที่สุด ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าการทดสอบชิ้นงานมีค่าสอดคล้องกับผลการจำลองเป็นอย่างดี ในการทดสอบขึ้นรูปลึกชิ้นงานด้วยรัศมีบ่าดาย 8 มิลลิเมตร และ 12 มิลลิเมตร ชิ้นงานมีความหนาสม่ำเสมอกัน แต่การใช้รัศมีบ่าดาย 8 มิลลิเมตร ทำให้ชิ้นงานบางลงมากกว่า และรัศมีบ่าดายที่มีขนาดใหญ่เท่ากับ 12 มิลลิเมตร สามารถขึ้นรูปได้ง่ายและเกิดการไหลตัวของชิ้นงานเมื่อถูกพันช์พาเข้าไปในดายได้ดีที่สุดซึ่งช่วยลดปัญหาชิ้นงานเกิดรอยแตกได้ นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนดำเนินงานโดยใช้เครื่องมือคุณภาพและเทคนิคไคเซ็นพบว่า ปัญหาชิ้นงานเกิดรอยแตกมีสาเหตุมาจากการวิธีการปฏิบัติงานและปัญหาจากเครื่องจักร ได้แก่ การวัดที่ไม่ได้มาตรฐานและชิ้นส่วนภายในเครื่องจักรสึกหรอและไม่ได้มาตรฐาน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
มงคล ช. . ., ปิ่นทอง จ. . ., ประทีปชนะชัย ศ., ก๋าคำ ภ. . ., และ เนื่องจำนงค์ ป., “การวิเคราะห์การขึ้นรูปลึกสำหรับเหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็น เอสพีซีอี”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 1–11, ต.ค. 2020.
บท
บทความวิจัย

References

Natsuda K, Thoburn J. Industrial policy and the development of the automotive industry in Thailand. Journal of the Asia Pacific Economy. 2013; 18: 413-37.

Wongkalasin K, Keowkrai V. Application of Finite Element Methods for deep drawing process of metal sheet. Naresuan University Journal: Science and Technology. 2018; 26(2): 67-73. (in Thai)

Dwivedi R, Agnihotri G. Study of deep drawing process parameters. Materials Today: Proceedings. 2017; 4(2): 820-6.

Namsanga K. A study of the influence of surface roughness of drawbead on non-symmetry deep drawing sheet metal process by using Finite Element Simulation [thesis]. Pathum Thani; Rajamangala University of Technology Thanyaburi; 2016. (in Thai)

Torsakul S, Buntaopis K. Effect of liquid pressure on drawing force in the hydrodynamic deep drawing to SPCC cold rolled carbon steel [thesis]. Pathum Thani: Rajamangala University of Technology Thanyaburi; 2012. (in Thai)

Jarial S. K. Performance Improvements of sheet metal industry using Kaizen: A case study. International Journal of Current Engineering and Technology. 2012; 2: 227-30.

Torsakul S. A study of the mechanical properties on surface fine rolling process using FEM-Simulation. Research and Development Journal. 2008; 19(4): 62-7. (in Thai)

Yingsamphancharoen T, Densangarung C, Pattanapong W. Production improvement modeling of deep drawing process for air filter using Finite Element Method. 2013; 9(1): 103-10. (in Thai)