ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2020): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2563)

เผยแพร่แล้ว: 2021-01-09

บทบรรณาธิการ