หน้าหลัก

2022-07-25

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล. ได้จัดทำวารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ในชื่อว่า“วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล.” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในลักษณะของบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ ซึ่งพิจารณาตีพิมพ์บทความในสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม และด้านการศึกษา และเทคโนโลยี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความละ 3 คน โดยประเมินแบบ Double-Blinded review ปีละ 3 ฉบับ [ฉบับที่ 1] ประจำเดือนมกราคม ถึงเดือน เมษายายน [ฉบับที่ 2] ประจำเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน สิงหาคม [ฉบับที่ 3] ประจำเดือนกันยายน ถึงเดือน ธันวาคม 

yYNiNzG.png

7NYLhCf.png

---------------------------------------------------------------------------------------------------

การเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เอกสารที่ 1  พิมพ์และลงนามชื่อผู้เขียนร่วมให้ละเอียดในใบนำส่งบทความวารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ส่งในรูปแบบไฟล์ PDF  1 ไฟล์

เอกสารที่ 2  ไฟล์บทความ (ฉบับมีชื่อ และต้นสังกัด ตามแบบฟอร์ม) ส่งในรูปแบบไฟล์  PDF  1  ไฟล์

เอกสารที่ 3  ไฟล์บทความ  (ฉบับมีชื่อ และต้นสังกัดตามแบบฟอร์ม) ส่งในรูปแบบไฟล์  WORD 1 ไฟล์
เลือกเป็น Article Text

---------------------------------------------------------------------------------------------------

*ต้นฉบับบทความจะต้องเป็นฉบับที่ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่กองบรรณาธิการกำหนด  หากบทความที่ส่งมาไม่ถูกต้องจะไม่ดำเนินการในกระบวนการต่อไป

*ผู้รับผิดชอบบทความจะต้องให้ผู้เขียนร่วมลงนามในใบนำส่งบทความครบตามที่ชื่อปรากฏในตัวบทความ

------------------------------------------------------------------------------------------------

*เริ่มนับเวลาตั้งแต่วันที่ผู้เขียนส่งบทความเข้ามาในระบบ และแก้ไขรูปแบบของบทความ ถูกต้องตามรูปแบบวารสาร พร้อมส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความประมาณ 1 เดือน นอกนั้นขึ้นอยู่กับเวลาในเตรียมบทความ และการปรับแก้บทความของผู้ส่งบทความ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ISSN (Print):  1685-3954
ISSN (Online):  2651-0596
ผู้ดูแลระบบ  E-mail:   Journal.ided@kmitl.ac.th
โทรศัพท์: 08 6349 6020
LINE: juk-ided

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Az00CZB.png

ดาวโหลดเอกสาร
1. คำแนะนำการส่งบทความ
2. ดาวน์โหลดใบนำส่งบทความ
3. รูปแบบการเขียนอ้างอิงและลงรายการอ้างอิงท้ายวารสาร
4. Template
5. กำหนดการใช้ตัว เอ็กบาร์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

คู่มือการใช้งานระบบ ThaiJO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vol. 21 No. 2 (2022): May - August

Published: 2022-08-30

View All Issues

School of Industrial Education and Technology, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang has published “Journal of Industrial Education” which is related to science and technology. In addition, we are welcome to publish articles related to industrial education, education, and technology for the purpose of knowledge dissemination for anyone interested. The journal is published 3 volumes each year
(Volume 1 January - April)
(Volume 2 May - August)
(Volume 3 September - December)