วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต

Kasem Bundit Engineering Journal (KBEJ) is fully peer reviewed and dedicated to disseminate academic and research as well as the engineering knowledge of independent academics, researchers, and engineers. Moreover, KBEJ is expected to be a connection between Kasem Bundit University and society in order to disseminate engineering knowledge to be the base lead to further development of engineering.

KBEJ is scheduled to publish three issues per year. (January - April, May – August, and September - December)

 

ลิขสิทธิ์

2019-10-25

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ห้ามนำข้อความทั้งหมดไปตีพิมพ์ซ้ำ ยกเว้นได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตแล้ว หากบทความที่ได้รับการตีพิมพ์นั้นเป็นบทความที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นหรือมีความไม่ถูกต้องในเนื้อหาของบทความ ผู้เขียนบทความนั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

Vol. 10 No. 1 (2020): January-April 2563

Published: 2020-05-07

THE CONTEXT-AWARE LIVING PROCESS SMART HOME ARCHITECTURE

Charn Kulthavarakorn; Suchai Thanawastien, Krissada Maleewong

42-54

MEDIATED COMMAND AND CONTROL FOR SMART HOME

Charn Kulthavarakorn; Suchai Thanawastien, Krissada Maleewong

55-63

A COMPOSITE NONLINEAR CONTROLLER FOR POWER SYSTEMS WITH STATIC SYNCHRONOUS COMPENSATORS UNDER EXTERNAL DISTURBANCES

Kruwan Wongsurith; Piraporn Konkhum, Suwit Wongkumsin, Adirak Kanchanaharutha, Somchai Poonyaniran, Pinit Ngamsom

93-117

ผลกระทบของสารเบนโทไนท์ต่อค่าการซึมผ่านของดินทรายผสมซีเมนต์

สุธี ปิยะพิพัฒน์; ศุภสิทธิ พงศ์ศิวะสถิตย์, กำธรเกียรติ มุสิเกต

118-132

View All Issues

Indexed in tci