ปัญหาถนนทรุดตัวในงานก่อสร้างทาง

Authors

  • ธรรมมา เจียรธราวานิช ภาควิชาวิศวกรรมโยธา รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • ชุมพล ศฤงคารศิริ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 1110/5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • สุทธิกานต์ เจียรธราวานิช สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 1110/5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • ณิชาภา ศรีประสาท สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 1110/5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • ณัชชารีย์ จันทร์เฉลียว สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 1110/5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Keywords:

ถนนทรุดตัว, ก่อสร้างทาง, Road Subsidence, Construction Work

Abstract

บทความนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหาถนนทรุดตัวในงานก่อสร้างทาง ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมจัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ผู้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้เห็นว่า ปัญหาเรื่องถนนในเมืองเป็นเรื่องที่ยังน่าเป็นห่วง และสร้างความหวาดผวาให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมากขึ้นทุกวัน ทั้งถนนทรุดตัว ท่อประปาแตก ความไม่รับผิดชอบของผู้รับเหมาก่อสร้าง จนทำให้รถที่สัญจรไปมาได้รับอุบัติเหตุ นับเป็นสัญญาณอันตราย และกำลังเป็นสิ่งเตือนภัยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องรีบทำการสำรวจ วางแผน และแก้ไขก่อนจะมีคนบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนี้โดยในบทความนี้จะนำท่านให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา และแนวทางในการประสานงานระหว่างองค์กรเพื่อให้การทำงานสำเร็จลุล่วงและไม่เกิดปัญหาในการทำงานต่อไป 

This article is concerned with the problem of road subsidence in construction work, which was compiled and prepared by the writer. The objective is to make the learners of this subject see that the problems of urban roads are a matter of concern and scare the road, car users increasingly every day. The problems include road subsidence, broken plumbing, irresponsibility of the building contractors until the cars are affected by accidents. This is a dangerous signal and is warning those involved about the need to quickly survey, plan and correct before anyone will get injured and die from this risk.  This article will tell you about past events and guidelines on coordination between organizations for the successful completion of the work and so as not to cause the problems of working later.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-08-04

Issue

Section

บทความวิชาการ (Academic Article)