การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ตามลำดับขั้นในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (กรณีศึกษาการเลือกซื้อรถยนต์ที่ดีที่สุด)

Authors

  • วรางกูร อิศรางกูร ณ อยุธยา อาจารย์, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต - นครนายก ตำบล คลองหก อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12110

Keywords:

Analytic Hierarchy Process, Android Operations

Abstract

This article's research has created an analytical hierarchy process on the android operating system by creating a mobile application system to optimize analytical hierarchy process decision making (Analytical Hierarchy Process: AHP). This android operating system comprises eight areas for designing mobile apps, which include 1) The optional assignment portion 2) The low threshold part (Threshold Level) 3) The component for picking the first option from the possibilities shown in the first layer. 4) The section for setting the criteria (Criteria) 5) The section for developing the decision hierarchy (Develop Decision Hierarchy) 6) The section Comparison of criteria per pair. 7) Section for estimating the alternative importance of weight (Weight) 8) Section for Sensitivity Analysis. By employing a sequence analysis approach (AHP) to Increase the effectiveness of decision-making. It features a distinct working technique that is simple to grasp there are features that may be utilized to determine the value of numerical alternatives as well as to determine the value of numerical alternatives. Can determine the rationale for the choice this enables decision-makers to organize their thoughts thoroughly and without ambiguity. Is a method that has been utilized because it aids in the saving of time. Improve the assessment's accuracy reduced prejudice leads to more credible research. Because the application system shown here was created for usage on smartphones running the android operating system. It is available for free download on the “Google Play Store” for those who are interested.

References

Saaty TL. The analytic hierarchy process. New York, USA: McGraw Hill; 1980.

Jones TO, Sasser WE. Why satisfied customer defect. Harvard Business Review 1985;73:88-9.

Ghodspour SH, O’Brien C. A Decision support system for supplier selection using an integrated analytic hierarchy process and linear programming. International Journal of Production Economics 1998;56(1):199-212

Chirathitiporn T. Evaluation of highway maintenance cost estimation methods by AHP [thesis]. Bangkok, Thailand: Kasetsart University; 2010. (In Thai)

Monwiset N. Application of hierarchical analytical process techniques to select labor contractors [thesis]. Chonburi, Thailand: Burapha University; 2007. (In Thai)

Sundarajun S. A Study of decision criteria for selecting IT outsourcing provider using analytic hierarchy process: a case study Fujitsu Systems Business (Thailand) Ltd. [Master of Business Administration]. Nonthaburi, Thailand: Sukhothai Thammathirat Open University; 2009. (In Thai)

Marino WA, Draculan KA, Liwanag JL, Caday LT, Borres RD. Application of analytic hierarchical process (AHP) method in the comparison of phone with difference OS (Android, IOS). Proceedings of the International Conference in Industrial Engineering and Operations Management; 2021 Aug 2-5; Rome, Italy.

Laguna EH, Sanchez-Toribio MI, Diaz LR, Leon A. Multiple criteria decision making (MCDM), Applied to the Modernization Plan of the traditional Irrigation of Mula, Spain. ICID Journal 1999;48(3):47-58.

Downloads

Published

2023-12-27

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)