การสกัดแคโรทีนอยด์จากเนื้อสีเหลืองของฟักข้าว: สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดด้วยเอนไซม์และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด

Authors

  • วรากร เกิดทรัพย์ อาจารย์, หมวดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับวิศวกร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
  • พิสุทธิ หนักแน่น อาจารย์, สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  • ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์ อาจารย์, สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Keywords:

Gac fruit, Rapidase Ex Color, carotenoid, yellow pulp

Abstract

The aims of the current research were to optimize conditions of Rapidase Ex Color-assisted carotenoid extraction from yellow pulp of Gac fruit and to evaluate the antioxidant capacities of its extract. First, the proper Rapidase Ex Color concentrations (0.25–3.0%) were investigated. It was found that the highest lutein, lycopene and β-carotene contents was observed for the sample treated with 1% of enzyme. Thus, 1% of enzyme was selected for further study relating to the effect of pretreatment time on the carotenoid contents. The result showed that the pretreatment time with enzymatic treatment for 3 h gave the highest lutein (40 mg/g), lycopene (33 mg/g) and β-carotene (48 mg/g) contents. Furthermore, the extract, prepared by applying 1% of enzyme and 3 h of pretreatment time, was accessed its antioxidant capacities by DPPH-RSA, FRAP and reducing power methods. The data revealed that the antioxidant capacities of the enzyme-treated sample was higher approximately 2 times for DPPH-RSA and reducing power methods and 1.5 times for FRAP methods when compared to that of the enzyme without enzymatic treatment. Therefore, the utilization of Rapidase Ex Color could assist for increasing yield of carotenoid extraction as well as antioxidant capacities.

References

Phan-Thi H, Wache Y. Isomerization and increase in the antioxidant properties of lycopene from Momordica cochinchinensis (gac) by moderate heat treatment with UV–Vis spectra as a marker. Food Chemistry 2014;156:58-63.

Nhung DT, Bung PN, Ha NT, Phong TK. Changes in lycopene and beta carotene contents in aril and oil of gac fruit during storage. Food Chemistry 2010;121:326-31.

Vuong LT, Franke AA, Custer LJ, Murphy SP. Momordica cochinchinensis Spreng. (gac) fruit carotenoids reevaluated. Journal of Food Composition and Analysis 2006;19:664-8.

Kubola J, Siriamornpun S. Physicochemicals and antioxidant activity of different fractions (peel, pulp, aril and seed) of Thai Gac (Momordica cochinchinensis Spreng). Food Chemistry 2011;127:1138-45.

Becerra MO, Contrerac LM, Lo MH, Diaz JM, Herrera GC. Lutein as a functional food ingredient: Stability and bioavailability. Journal of Functional Foods 2020;66:1033771-91.

Sangkasanya S, Naknaen P, Suntikul N, Lertpitakthum S. Enhancing Extraction Efficiency of Carotenoids from Yellow Pulp of Gac Fruit (Momordica cochinensis (Lour.) Spreng) by Biological Process: Effect of Rapidase Concentration. Proceeding of The 28th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference; 2016 November 28-30, Thailand.

Kha TC, Phan-Tai H, Nguyen MH. Effects of pre-treatments on the yield and carotenoid content of Gac oil using supercritical carbon dioxide extraction. Journal of Food Engineering 2014;120:44-9.

Phakawat T, Soottawat B, Thummanoon P. Effects of oxygen and antioxidants on the lipid oxidation and yellow discolouration of film from red tilapia mince. Journal of the Science of Food and Agriculture 2012:92;2507-17

Intarasirisawat R, Benjakul S, Visessanguan W, Wu J. Antioxidative and functional properties of protein hydrolysate from defatted skipjack (Katsuwonous pelamis) roe. Food Chemistry 2012;135:3039-48.

Choudhari SM, Anathanarayan L. Enzyme aided extraction of lycopene from tomato tissues. Food Chemistry 2007;102:77-81.

Ranveer RC, Patil SN, Sahoo A K. Effect of different parameters on enzyme-assisted extraction of lycopene from tomato processing waste. Food and Bioproducts Processing 2013;91:370-5.

Lombardelli C, Liburdi K, Benucci I, Esti M. Tailored and synergistic enzyme-assisted extraction of carotenoid-containing chromoplasts from tomatoes. Food and Bioproducts Processing 2020;121:43-53.

Strati IF, Gogou E, Oreopoulou V. Enzyme and high pressure assisted extraction of carotenoids from tomato waste. Food and Bioproducts Processing 2015;94:668-74.

Kim CH, Park MK, Kim SK, Cho YH. Antioxidant capacity and anti-inflammatory activity of lycopene in watermelon. International Journal of Food Science and Technology 2014;49:2083-91.

Kittipat Sopittummakhun and Panthip Rattanasinganchan. Extraction and determination of antioxidant activity in herbal plant. Huachiew Chalermprakiat Science and Technology Journal 2017;1:86-94 (In Thai)

Chuyen HV, Roach PD, Golding JB, Park SE, Nguyen MH. Encapsulation of carotenoid-rich oil from Gac peel: Optimisation of the encapsulating process using a spray drier and the storage stability of encapsulated powder. Powder Technology 2019;344:373-9.

Kong KW, Ismail A. Lycopene content and lipophilic antioxidant capacity of by-products from Psidium guajava fruits produced during puree production industry. Food and Bioproducts Processing 2011;89:53-61.

Downloads

Published

2023-12-27

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)