การประยุกต์ใช้สัญญาณสุ่มขาวแบบเกาส์สำหรับการสร้างแบบจำลองระบบไม่เชิงเส้น

Authors

  • ปริญญา บุญมาเลิศ อาจารย์, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 1761 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
  • ธนู ฉุยฉาย อาจารย์, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 1761 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Keywords:

Gaussian White Noise signal, Circular Buffer, Goyder’s technique

Abstract

This research presents the separation of the linear transfer function of nonlinear systems based on the perpendicular properties of the Gaussian White Noise signal as the input signal. The input and output signals are continuously collected in real time to average the signal and to avoid excessive memory usage, Circular Buffer has been applied.  The Goyder’s technique performed well in separation linear signal for the mathematical modeling test. The transfer function also produced accurate results with a 0.003% error when it was used to calculate the linear system parameters.  This method's drawback is that the signal must be averaged for a considerable amount of time and the transfer function's quality must be visually examined. When the transfer function becomes steady, the signal measurement will come to an end.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Schetzen M. The Volterra & Wiener theory of nonlinear systems. New York: John Wiley & Sons; 1980.

Goyder HGD. Vibration analysis and identification of nonlinear structures. United Kingdom: University of Manchester;1985.

Semidor-Signoret C. Comporterments de hauts polymeres a grange vitesse de deformation, identification d’effet non lineares. [These de 3eme. Cycle en mecanique physique]. Bordeaux, France: Universite de Bordeaux I; 1981.

Boonmalert P, Chouychai T. The first and second order transfer function of hysteresis damping non-linear system. Kasem Bundit Engineering Journal 2019;9(1):152-65.

Boonmalert P, Chouychai T. Nonlinear parameter extraction of SDOF viscous damping system. Kasem Bundit Engineering Journal 2020;10(1):81-92.

Chapra SC, Canale RP. Numerical methods for engineering. 7th ed. New York, USA: McGraw-Hill; 2015.

Downloads

Published

2022-12-24

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)