ปัจจัยที่มีผลต่อการเดินทางช่วงแรกของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า

Authors

  • กันต์ณธีร์ เนติโรจนชัยชาญ นักศึกษาปริญญาโท, กลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, 25/25 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 แขวงศาลายา เขตพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
  • ศิรดล ศิริธร อาจารย์, กลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, 25/25 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 แขวงศาลายา เขตพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

Keywords:

First mile, Mass Transit System, Mode Choice, Modelling

Abstract

The traffic congestion in Bangkok causes significant problems that negatively impact economy, social and environmental status. Therefore, the Thai government implemented the Mass Transit System development masterplan for Bangkok and its vicinity area to ease the problems. The government has invested in construction of Mass Transit system networking.  and the first stage of ten (10) mass transit line is nearly finish. The connectivity is important for mass transit system users which passengers have to travel first mile or last mile from their home to the mass transit system. The objective of this study is to evaluate the influential factors for the first travel of the passengers as it is the key factor to reduce the use of private vehicle. The stated preference method was used to get the opinion from 477 samples, using online questionnaire. Multinomial Logit Model was used to understand the travelling factors. The result showed that passengers have given priority to1) travel time, 2) waiting time and 3) travel cost respectively. The P-Value of all parameters are more than 99% level of confidence. Networking development which is in accordant with passengers' need will increase the use of mass transit system.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Guo Y, Yang L, Huang W, Guo Y. Traffic safety perception, attitude, and feeder mode choice of metro commute: evidence from Shenzhen. International Journal Environmental Research and Public Health [Internet]. 2020 [cited 2021 Apr 29];17(24):9402. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7765347/

Sivakumaran K, Li Y, Cassidy M, Madanat S. Access and the choice of transit technology. Transportation Research Part A: Policy and Practice 2014;59:204-21.

De M, Sikarwar S, Kumar V. Intelligent systems to enhance last mile connectivity for upcoming smart cities in India. Environment and Planning B Planning and Design 2017;2:16-31.

Venter CJ. Measuring the quality of the first/last mile connection to public transport. Research in Transportation Economics 2020;83:100949.

Wang H, Odoni A. Approximating the Performance of a “Last Mile” transportation system. Transportation Science 2014;50:141223041352002.

Campbell KB, Brakewood C. Sharing riders: How bikesharing impacts bus ridership in New York City. Transportation Research Part A: Policy and Practice 2017;100:264-82.

Mozayani S. Comparing different transit strategies to tackle the last-mile issue in low demand areas Case study: York Region Transit [Internet]. 2019 [cited 2023 Mar 31]. Available from: https://www.semanticscholar.org/paper/Comparing-different-transit-strategies-to-tackle-in-Mozayani/20f03f470765ce115e9735ddb5330e5956931595

Kanuri C, Venkat K, Maiti S, Mulukutla P. Leveraging innovation for last-mile connectivity to mass transit. Transportation Research Procedia 2019;41:655-69.

Nocera S, Pungillo G, Bruzzone F. How to evaluate and plan the freight-passengers first-last mile. Transport Policy [Internet]. 2021 Jan 8 [cited 2021 Apr 29];113:56-66 Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967070X19306584

Ajzen I. The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes 1991;50(2):179-211.

Hensher D, Rose J, Greene W. Applied Choice Analysis. Cambridge: Cambridge University Press; 2005.

Danielis R, Rotaris L. Analysing freight transport demand using stated preference data: a survey and a research project for the Friuli-Venezia Giulia Region1. Trasporti Europei 1999;13.

Šimeček M. Discrete choice analysis of travel behaviour. Transactions on Transport Sciences 2019;10(1):5-9.

Chee PNE, Susilo YO, Wong YD. Determinants of intention-to-use first-/last-mile automated bus service. Transportation Research Part A Policy and Practice 2020;139:350-75.

Meng M, Koh P, Wong Y. Influence of socio-demography and operating streetscape on last-mile mode choice. Journal of Public Transportation [Internet]. 2016;19(2):38-54. Available from: https://scholarcommons.usf.edu/jpt/vol19/iss2/3

Downloads

Published

2023-04-29

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)