การออกแบบและพัฒนาดอกสว่านในการเจาะรูชิ้นงานอลูมิเนียมด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ: กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์

Authors

  • กิตติ วิโรจรัตนาภาพิศาล อาจารย์, สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก, 41 ถนนพหลโยธิน ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
  • จิรวัฒน์ วรวิชัย อาจารย์, สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก, 41 ถนนพหลโยธิน ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
  • อุกฤษฏ์ ธนทรัพย์ทวี อาจารย์, สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก, 41 ถนนพหลโยธิน ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
  • ศิวศิษฏ์ ปิจมิตร อาจารย์, สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก, 41 ถนนพหลโยธิน ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

Keywords:

Drilling Speed, Feed Rate, Drilling Hole, Surface Roughness

Abstract

This research work aimed to increase productivity by designing and developing drills for drilling holes in Holder Head Light with CNC milling machines. Using cause and effect diagram assisted in analyzing problem of hole punching. The minor was caused by need to use workpiece chamfer separately from drill pit, resulting in low productivity. Therefore, the researcher revised the work method. The workpiece drill pit and workpiece chamfer were combined to reduce time to change drill pit. The experiment was done, statistical method was used, a general full factorial was designed to find the optimum conditions for drilling workpieces with new developed drill pit. Result from experiment was found that the optimum factor for new drill at a speed of 3,000 rev/mm and a feed rate of 250 mm/min and new drilling pit, it will get better surface roughness values than original drill pit. The original surface roughness was improved from at the averaged of Rz 8.484 µm to Rz 5.103 µm. It was possible to increase productivity of workpieces from 282 pieces per day to 297 pieces per day, and increase of 15 pieces per day.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Kanjanapunyakom R. Industrial work study. Bangkok, Thailand: Top Publisher; 2009. (In Thai)

Pipatpanyanugul K. Quality control. Bangkok, Thailand: Top Publisher; 2014. (In Thai)

Montgomery DC. Design and analysis of experiments. 6th ed. USA: John Wiley & Sons; 2005.

Rijiravanich V. Work study principles and case study. Bangkok, Thailand: Chulalongkorn University Publisher; 2010. (In Thai)

Sitticharoen W. Work study. Bangkok, Thailand: Odeon Store Publisher; 2004. (In Thai)

Kaewploy S, Boonseng K. Design of experiment for evaluating the optimal condition in drying process of rubberwood. KKU Research Journal 2014;19(2):284-92. (In Thai)

Praputtakun K, Wuttipornpun T. A study of optimal proportion of factors in concrete ready mixed process using factorial experiment. The Journal of KMUTNB 2011;21(2): 313-20. (In Thai)

Chantasee S. The effects of machining parameters on milling of 6061-T6 aluminum alloy. Naresuan University Journal: Science and Technology 2017;25(1):138-49. (In Thai)

Kiswanto G, Azmi M, Mandala A, Ko TJ. The effect of machining parameters to the surface roughness in low speed machining micro-milling Inconel 718. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 2021;65(2):141-50.

Misumi Technical Center. Roughness [Internet]. 2021 [cited 2021 Aug 5]. Available from: https://misumitechnical.com/technical/tools/what-is-roughness/ (In Thai)

Sudasna-na-Ayudthya P, Luangpaiboon P. Design and analysis of experiments. Bangkok, Thailand: Top Publishing. 2009. (In Thai)

Homsri P, Khongthana J. Design of experiment (DOE) to reduce waste in plastic injection process of automotive part. Kasem Bundit Engineering Journal 2013;3(2):73-95. (In Thai)

Sae-Sio B, Sokul N. Reducing defects in packaging by applying experimental results: a case study of a snack company. Industrial Technology Lampang Rajabhat University Journal 2016;9(2):30-44. (In Thai)

Yaemphuan P. Engineering economy. Bangkok, Thailand: Se-Education Publisher; 2013. (In Thai)

Downloads

Published

2022-12-24

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)