การอบแห้งกล้วยหอมดิบด้วยโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบความร้อนเสริมควบคุมทางไกลผ่านสมาร์ทโฟน

Authors

  • ฤทธิรงค์ เสนาโนฤทธิ์ นักศึกษา, สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
  • กมลวรรณ จิตจักร อาจารย์, สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

Keywords:

Smart Solar Greenhouse, Raw Banana Chips, Internet of Things

Abstract

This research was aimed to study the kinetics of drying raw banana chips in two solar   greenhouse systems: System 1, normal greenhouse drying; and System 2, greenhouse and supplementary heat system controlling by smart phone.   The two systems were observed and controlled via smart phone app. and an auxiliary heat source from a heat gun. the system was setup to dry raw bananas to find out the efficiency. The system was able to control the specified temperatures very well via a smartphone and the drying performance could be monitored on the smartphone screen. The result of the quality of bananas after drying revealed that at the determined temperature, they took only 4 and 5 hours respectively where the final moisture content was at 8.01 %db. In term of color quality, bananas from the test had almost the same brightness (L) as raw bananas. The overall color difference were 17.01 and 17.45. There were no statistically significant differences (p<0.05). The water activities (aw) were 0.577, which were below the standard (<0.6).

Downloads

Download data is not yet available.

References

Department of Agriculture. The banana varieties. Research and Development Institute of Kasetsart University [Internet]. 1998 [cited 2021 April 15]. Available from: https://www.qmlcorp.com/content/Thai farmers-thailand-4.0. (In Thai)

Wongsila S. Internet of things for smart of farmer. Science and Technology Research Research Institute [Internet]. 2021 [cited 2021 Jul 15]. Available from: http://www. stri.cmu.ac.th/article detail.php?id=78. (In Thai)

Fongnong V, Petchhan S, Yamho R. Application with the internet of things technology control in smart farms Mushroom. Technology Management Rajabhat Maha Sarakham University Journal 2018;5(1):172-82. (In Thai)

Doungporn S, Loikew A, Punphom P, Thaipituk P. Drying of Gros Michel banana by using solar combined with infrared dryer. The Science Journal of Phetchaburi Rajabhat University 2019;16(1):12-24. (In Thai)

Patcharaprakiti N. A Paraboiled gaba rice (Khaohang) and drying process with solar energy and infrared electromagnetic wave. RMUTL Engineering Journal 2016;1(1):43-50. (In Thai)

Ongprasert T, Jitjack K. A study of solar greenhouse drying in association with infrared heater for dehydration cherry tomatoes. Kasem Bundit Engineering Journal 2020;10(3): 62-83. (In Thai)

Association of Official Analytical Chemists (AOAC). Official methods of analysis. 17th ed. Gaithersburg, Maryland: Association of Official Analytical Chemists; 2000.

Jaekhom S. Witinantakit K. Mathematical modeling of combined infrared and vacuum drying of galangals. Kasem Bundit Engineering Journal 2019;9(3):29-43. (In Thai)

Choosri W, Wiriyawattana P, Promsakha na Sakon Nakhon P, Choosri T. Effect of hot-air drying process on properties of dried ripe bananas and pumpkins. Food Technology Siam University Journal 2020;15(1):37-52. (In Thai)

Jaekhom S, Witinantakit K. Drying kinetics of chicken using superheated steam technique. Kasem Bundit Engineering Journal 2019;9(3):201-7. (In Thai)

Manangan W, Kittinantakit K. Water lily using pulsed vacuum-infrared combined with silica sand embedding. Kasem Bundit Engineering Journal 2020;10(3):84-98. (In Thai)

Downloads

Published

2021-12-24

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)