Return to Article Details การอบแห้งกล้วยหอมดิบด้วยโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบความร้อนเสริมควบคุมทางไกลผ่านสมาร์ทโฟน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy