การวิเคราะห์ประสิทธิภาพโครงข่ายถนนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในสภาพก่อนและหลังการปรับปรุงรูปแบบการจัดการจราจร โดยใช้แบบจำลองสภาพการจราจรระดับจุลภาค

Authors

  • วุฒิไกร ไชยปัญหา อาจารย์, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 150 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  • จารุวิสข์ ปราบณศักดิ์ อาจารย์, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

Keywords:

traffic management, road network, traffic micro-simulation model

Abstract

In this study, traffic micro-simulation model was applied to test the concept of road network design and performance analysis in the faculty of engineering, Khon Kaen university and surrounding areas in conditions before and after improving the traffic management. The results of the study showed that the new network reducing traffic volumes that are not related to the faculty of engineering to switch to the route along the main road network of the university. At the same time, the driving speed in the area of the faculty of engineering decreased by 25.52%. According to the results, the analysis supports the suitability of the concept of the new road network, which is in line with the principles of designing techniques to change the route, traffic clamming, living and sustainable community design concept and in accordance with the development plan of the faculty of engineering as well.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Sustainable infrastructure research and development center. Khon Kaen university masterplan. Khon Kaen: Khon Kaen University; 2010. (In Thai).

Liu H, Chu L, Recker W. Performance evaluation of ITS strategies using microscopic simulation. Journal of Transportation Engineering 2004;130(3):330-8.

Watchasang W. Impact of high occupancy vehicle lane and ramp metering strategies on traffic flow on Bangkok expressway system. [M.Eng thesis]. Bangkok: Faculty of engineering, Chulalongkorn University; 2008. (In Thai).

Punyim P, Perngsritong J, Ruttanapanyakorn T. Evaluation of traffic congestion mitigation at atnarong interchange using microscopic simulation model. The 25th National Convention on Civil Engineering; July 15-17, 2020; Chonburi; 2020. (In Thai).

Bartin B, Ozbay K, Yanmaz O, Rathi N. Modeling and simulation of an unconventional traffic circle. Transportation Research Record Journal of the Transportation Research Board 2005;1965(1):384-9.

Prabnasak J, Komprchya T, Klungboonklong P. Efficiency evaluation of road network improvement guidelines at San Chao Por city pillar intersection, Khon Kaen province using PARAMICS. The 3rd National Convention on Transportation Engineering; Nov 24, 2006; Khon kaen; 2006. (In Thai).

Liu HX, Ding L, Ban JX, Chen A, Chootinan P. A streamlined network calibration procedure for california sr41 corridor traffic simulation study. TRB committee ahb25 –traffic signal systems committee submitted to 85th transportation research board annual meeting. Washington, D.C., 2006.

Yaibok C. Improving traffic flow at four intersections on Karnjanavanich road in Hat Yai. [M. Eng thesis]. Songkla: Faculty of engineering, Prince of Songkla University; 2015. (In Thai).

Klungboonkrong P, Woolley JE. Modelling the environmental adaptation of a collector road in an area of high pedestrian activity in the city of Khon Kaen. Transport Engineering in Australia 2003;9(1):25-34.

Phusuwan P. Using traffic micro simulation analysis technique for evaluating the effectiveness of traffic calming devices: a case study of Chalongkrung1. [M.Eng thesis]. Bangkok: Faculty of engineering, King Mongkut's institute of technology ladkrabang; 2016. (In Thai).

Dowling R, Skabardonis A, Alexiadis V. Traffic analysis toolbox volume 3: guidelines for applying traffic microsimulation modeling software. California, USA: Dowling Associates; 2004.

Dowling R, Holland J, Huang A. Guidelines for applying traffic microsimulation modeling software. California, USA: Dowling Associates; 2002.

Hardy H, Wunderlich K. Evacuation management operations (emo) modeling assessment: transportation modeling inventory. Washington DC, U.S.: Department of Transportation; 2007.

Chaipanha W, Klungboonkrong P. Analysis of traffic management system alternatives at the five-leg junction (the city spiritual house) in the Khon Kaen city using PARAMICS. The 3rd ATRANS Annual Conference; 2010 Oct 27; Bangkok, Thailand. p.28-38. (In Thai)

Chaipanha W. Analysis of traffic management system alternatives at the five-leg junction (the city spiritual house) in the Khon Kaen city using PARAMIC [thesis]. Khon Kaen: Faculty of engineering, Khon Kaen University; 2010. (In Thai)

Barton-Aschman Associates Inc, Cambridge Systematics Inc. Design manual for roads and bridges. U.S.: Department of Transportation; 1997.

Tony W. Calibrating freeway simulation models in VISSIM [thesis]. Washington: Graduate School, University of Washington; 2006.

Zhang M, Ma J. Developing calibration tools for microscopic traffic simulation final report part 1: overview methods and guidelines on project scoping and data collection. California, U.S.: University of California, Berkeley; 2008.

DOH. Travelled Vehicle – kilometers on Highways Report. Bangkok: Department of Highway; 2018. (in Thai).

Austroads. Guide to traffic management part 3: traffic studies and analysis methods. Sydney, Australia: Austroads; 2020.

Downloads

Published

2021-04-30

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)