พยาบาลอาชีวอนามัย: หนึ่งฟันเฟืองในการขับเคลื่อนด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในสถานประกอบการ

Authors

  • วงค์ชญพจณ์ พรหมศิลา อาจารย์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 60 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
  • อัจฉรี จันทนจุลกะ อาจารย์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 60 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
  • มณวิภา สาครินทร์ อาจารย์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 60 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

Keywords:

occupational health nurses, safety engineering, safety management system

Abstract

This article presents the roles, functions, and competencies of occupational health nurses is as part of the safety management system in industrial establishments to provide people working in the workplace to have a quality of working life. The main roles of occupational health nurses are 1) Case management: health care services, treatment, referral, and return-to-work care; 2) Counseling and crisis care management: the general illnesses, mental health problems as affect to work, and injury from work; 3) Health-promoting and reducing the risks: project planning to solve problems, and training employees to create safety behavior 4) Compliance with the law including the protection of rights and 5) Protect workers from hazardous work: collect and analysis factors and environment that affect or harm to health, enhancing skills to use protective equipment to prevent hazards. Occupational health nurses are working independently with professional autonomy able to assist and support safety engineering systems to be effective safety organizations.

References

Techakomen A. International Labour Organization [Internet]. Bangkok, Thailand: Department of Skill Development; 2016 [cited 2020 Dec 19]. Available from: http://www.fio.co.th/south/law/11/114.pdf (In Thai)

International Cooperation Bureau. International Labour Organization [Internet]. Bangkok, Thailand: Ministry of Labour; 2019 [cited 2020 Dec 19]. Available from: http://www.fio.co.th/content/uploads/sites/10/2020/06/ (In Thai)

Silpasuwan S. Occupational health nursing: concept and implementation. 5th ed. Bangkok, Thailand: Danex Intercorperation; 2018. (In Thai)

Simmachokdee V, Chalermchirarat V. Engineering and industrials safety management. 38th ed. Bangkok, Thailand: Technology Promotion Association Publishing; 2020. (In Thai)

International Labour Organization. C161 - Occupational health services convention, 1985 (No. 161) [Internet]. Geneva, Switzerland: International Labour Organization; 2020 [cited 2020 Dec 19]. Available from: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p= NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C161

Department of Labour Protection and Welfare. International Labour Organization [Internet]. Bangkok, Thailand: Ministry of Labour; 2011 [cited 2020 Dec 19]. Available from: https://www.labour.go.th/index.php/hm8/81-2011-06-02-15-06-22. (In Thai)

Kono K, Goto Y, Hatanaka J, Yoshikawa E. Competencies required for occupational health nurses. Journal of Occupational Health 2017;59(6):562-71. doi:10.1539/joh.16-0188-OA.

World Health Organization. Role of the occupational health nurse in the workplace [Internet]. Geneva, Switzerland: International Labour Organization; 2020 [cited 2020 Dec 19]. Available from: https://www.who.int/occupational_health/regions/en/oeheurnursing.pdf

Pasra R. Nurse and occupational [Internet]. Bangkok, Thailand: Suan Sunandha Rajabhat University; 2012 [cited 2020 Dec 19]. Available from: http://www.elnurse.ssru.ac.th/rangsima_pa/pluginfile.php/246/block_html (In Thai)

Kaewchantra W, Chanprasit C, Kaewthummanukul T. Nurses’ roles in implementing occupational and environmental health in workplaces. Nursing Journal 2018;45(4):84-96. (In Thai)

Nakhruea K, Kaewpan W, Kalampakorn S, Sillabutra J. Role performance factors of occupational health nurses in Industrail Estates of Thailand. Journal of Public Health Nursing 2018;32(1):97-116. (In Thai)

Downloads

Published

2020-12-28

Issue

Section

บทความวิชาการ (Academic Article)