การศึกษาแบบจำลองการกระจายการเดินทางของประชากรที่เดินทางไปทำงาน กรณีศึกษาอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

Authors

  • ณัฐดนัย อาศัยธรรมกุล นักศึกษา, หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800
  • เทอดศักดิ์ รองวิริยะพานิช อาจารย์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800

Keywords:

Work Trip, Banglamung District, Trip Distribution Model

Abstract

The purpose of this study was to examine the behavior and trip patterns of the working-age population and to investigate the relationship between socioeconomic characteristics and trip patterns of working-age in Banglamung District, Chonburi Province. Also, this study attempted to examine the distribution of destination points on workplaces. The study was conducted using secondary data from the Pattaya City Planning Project (Banglamung District) in 2019, which was surveyed by the Department of Public Works and Town & Country Planning. The respondents included persons who aged 15-59 years, 648 persons. The descriptive statistical analysis, and models of trip distribution were used in this study. The results of the study found that vehicle type, time taken to work and departure time related to trip patterns between home and workplace which in the same sub-area or different sub-areas. Moreover, it also found gender, occupation, income and vehicle type have the correlation with time taken to work. When focusing on the trip distribution model showed that the distance between the sub-area is the travel impedance factor using in the model.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Department of Public Works and Town & Country Planning. Pattaya City planning project (Banglamung District). Bangkok, Thailand: Ministry of Interior; 2019. (In Thai)

Laosirihongthong T. Travel demand forecasting for greater Bangkok Metropolitan Area [Master of engineering]. Bangkok, Thailand: Chulalongkorn University; 1991. (In Thai).

Krainate P. Passenger transportation. Bangkok, Thailand: Ramkhamhaeng University Press; 1998. (In Thai)

Piriyawat S. Chapter 3 travel demand analysis [Internet]. 2009 [cited 2020 Jan 21]. Available from: http://www.surames.com/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=3. (In Thai)

Meyer MD, Miller EJ. Urban transportation planning. New York, United States: McGraw-Hill; 2001.

Rujopakarn W. Urban transportation planning. Bangkok, Thailand: Kasetsart University Press; 2001. (In Thai).

Morimoto A. Chapter 2 transportation and land use [Internet]. 2020 [cited 2020 Jan 22]. Available from: https://www.iatss.or.jp/common/pdf/en/publication/commemorative-publication/iatss40_theory_02.pdf

Giuliano G. The geography of urban transportation. 4th ed. New York, United States: The Guilford Press; 2004.

Meyer MD, Miller EJ. Urban transportation planning: a decision-oriented approach. New York, United States: McGraw-Hill; 1984.

Taro Y. Statistics, an introductory analysis. 2nd ed. New York, United States: Harper and Row; 1967.

Downloads

Published

2020-12-28

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)