ระบบการจัดการบริหารหมู่บ้านบนสมาร์ทโฟนผ่าน LINE API

Authors

  • ขวัญลักษณ์ มิตรโสภณศิริ อาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
  • สมชัย ตั้งสถิตยางกูร อาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
  • สหรัฐน์ องค์สุวรรณ อาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Keywords:

Application, LINE, LINE API, Chatbot

Abstract

This research presents an application to manage a village management system that is built to work on LINE API. The advantage of LINE API is that users do not have to install any new application which is convenient for users who are familiar with LINE chat. There is a chatbot to automatically answer the frequently questions via LINE API which the message will be automatically sent to LINE application of to the person responsible or involved by whom set by a juristic person once. So that users can use all the functions, store gest information, notify information, request for help, call for a car and report the maintenance of the village. Also, be able to properly help the important village management and more comfortable to the owner, resident and juristic person.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Road traffic act (No. 12) B.E. 2562. Government gazette [Internet]. Bangkok; 2019 [cited 2020 Jan 24]. Available from: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/ A/067/T_0067.pdf (In Thai)

Annoppornchai S. Chapter 1 Line bot can interact or chatbot with python (official) [Internet]. Bangkok: Saixii; c2017 [update 2017 Apr 30; cited 2019 Mar 27], Available from: https://saixiii.com/chapter1-line-bot-python-api-official/ (In Thai)

Silpanilaman A. How to write a research framework to be correct. (Write the research 4). Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus. 2017 [cited 2019 May 30];6(1):135-42. Available from: http://journalrec.mbu.ac.th/images/pdf/journal6-1/18p135-142.pdf (In Thai)

Steinberg M. Line as super app: platformization in east asia. Social media + society [Internet] 2020 [cited 2020 Jun 19];6(2):1-10. Available from: https://journals.sagepub.com/ action/doSearch?filterOption=thisJournal&SeriesKey=smsa&AllField=+LINE+as+Super+App%3A+Platformization+in+East+Asia

Riadi I, Fadlil A, Fauzan A. Evidence gathering and identification of line messenger on android device. International journal of computer science and information security (IJCSIS) 2018;16:201-5.

Riadi I, Sunardi AF. Examination of digital evidence on android-based line messenger. International journal of cyber-security and digital forensics. 2018;7(3):336-43.

Annoppornchai S. Understand line api (unofficial) - messaging api [Internet]. Bangkok: Saixiii; c2017 [updated 2017 Apr 21; cited 2019 Mar 24]. Available from: https://saixiii.com/ line-api/ (In Thai)

Annoppornchai S. Chapter 5 How to send messages via line api or line bot with curl [Internet]. Bangkok: Saixiii; c2017 [updated 2017 May 3; cited 2019 Mar 30]. Available from: https://saixiii.com/chapter5-line-api-send-message/ (In Thai)

Downloads

Published

2020-09-01

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)