การศึกษาพฤติกรรมทางกลของคอนกรีตผสมเศษเซรามิค 2 ขนาด แทนที่มวลรวม

Authors

  • สุรชัย อำนวยพรเลิศ อาจารย์, สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย 99 หมู่ที่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
  • พงศ์พันธุ์ กาญจนการุณ อาจารย์, สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย 99 หมู่ที่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
  • อนุวัฒน์ เสมอเชื้อ นักศึกษา, สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย 99 หมู่ที่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

Keywords:

Mechanical Behavior, Ceramic Fragments Two Size Replaced in Aggregate

Abstract

This research aimed to study the mechanical behavior of concrete mixed with fragments of ceramic ware factory in Phayao by replacing fine aggregate and coarse aggregate with ceramic fragments in a ratio of 2.5, 5 percent of cement weight and replacing coarse aggregates as 5, 10 percent of fine aggregates weight by comparing with the control concrete samples. This study tested the compressive strength at 3, 7, 28 and 56 days and flexural strength testing. The mixed concrete was designed as the 210, 240, 280 ksc. The study found that the ceramic fragments mixed in the concrete compressive strength were increased. At the same time, adding more fine aggregate of ceramic chip decreased the compressive strength. The optimum ratio that producted a maximum compressive strength was ceramic fragments instead of 2.5 percent of fine aggregate, and instead 10 percent of coarse aggregate, which had more compressive strength than controlled concrete, representing 103.43 percent. The average flexural strength of concrete beams mixed with, ceramic fragments was 113.15 percent more than the concrete examples of concrete mix design control ratio. And the study of the properties of tensile, torsion and shear strength on concrete mixed with ceramic fragments and to compare the properties of tensile, torsion and shear strength on ceramic fragments mixed concrete with normal concrete through the tensile test of cylinder specimen with size of Ø15.0 x 30.0 cm, the shear test of concrete beam specimen with size of 15.0 x 15.0 x 50.0 cm and the flexural strength and torsion test of concrete beam specimen with size of 10.0 x 10.0 x 50.0 cm. The mixed concrete is designed following ACI 211-1 standard at the compression equals to 210, 240, 280 and 320 ksc. At the age of 28 days. The findings show that mixing ceramic fragments in concrete increase splitting tensile, direct tensile, shear and torsion strength of concrete when comparing with controlled concrete. The optimal proportion for splitting tensile, direct tensile and maximum shear strength is the substitution of ceramic fragments for fine aggregate at 5 percent and for coarse aggregate at 10 percent as the percentage of 102.73, 127.26 and 163.42 of controlled concrete, respectively. In addition, the optimal proportion for maximum torsion strength is the substitution of ceramic fragments for fine aggregate at 5 percent and for coarse aggregate at 5 percent as the percentage of 120.02 of controlled concrete.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-09-06

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)