Return to Article Details การศึกษาพฤติกรรมทางกลของคอนกรีตผสมเศษเซรามิค 2 ขนาด แทนที่มวลรวม Download Download PDF