การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดน้ำมันดิบโดยประยุกต์ใช้เทคนิคการสกัดข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูล

Authors

  • พีรพล สิทธิวิจารณ์ อาจารย์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
  • อนิรุทธ์ ขันธสะอาด อาจารย์ สาขาการค้าระหว่างประเทศฯ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
  • ยุทธนา สมสอน กัปตัน, บริษัท ชีรอน จำกัด, 292/12 หมู่บ้านวิสต้าปาร์ค ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
  • ณัฐชัย ตั้งวัจนะโยบาย นักวิเคราะห์และวางแผน, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), 555 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900

Keywords:

Information Extraction, Data Dictionary, Prediction Model, Textual Database Structure, Crude Oil Market

Abstract

This research demonstrates the data collection system for gathering and collecting a number of news and articles in crude oil market and presents how to analyze the trend of crude oil market by using the concept of Information Extraction and Data Dictionary, which consists of Behavior Trend and Sentimental Factor contexts. The following concepts will help analyst to predict the oil market trend faster even though the prediction process still be semi-automated. The precision rate is approximately 60 percent after comparing with the actual crude oil price due to the sample news in 30 days. In addition, this paper illustrates the prediction equation model to proof how to predict the trend of oil price and implement the model via the web application. The researchers believe that both information extraction and data dictionary could be a prospect direction to improve the prediction model of crude oil price being more automation. 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-05-17

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)