การรู้จำรูปพระพุทธรูปด้วยเอสไอเอฟทีและเอสวีที

Main Article Content

พีรพล คำพันธ์
อรณิช ปีแหล่
พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์

บทคัดย่อ

ในงานวิจัยนี้นำเสนอการประยุกต์ใช้สเกลอินวาร์เรียนท์ฟีเจอร์ทรานส์ฟอร์ม (Scale Invariant Feature Transform: SIFT) ร่วมกับสเคละเบิลโวแคบบิวเลอรีทรี (Scalable Vocabulary Trees: SVT) ในการพัฒนาอัลกอริทึมสำหรับการรู้จำรูปพระพุทธรูปที่สำคัญในจังหวัดพิษณุโลก คือ พระพุทธชินราช สมเด็จนางพญาเรือนแก้ว พระอัฏฐารส หลวงพ่อทองไหลมาพระศรีศาสดา หลวงพ่อดำ และพระสามพี่น้อง เป็นจำนวนทั้งหมด 860 รูป เป็นรูปสำหรับการเทรนร้อยละ 90 (777 รูป) และรูปสำหรับการทดสอบร้อยละ 10 (83 รูป) จากผลการทดลอง พบว่า การรู้จำรูปขององค์พระพุทธรูปด้วยสเกลอินวาร์เรียนท์ฟีเจอร์ทรานส์ฟอร์ม ร่วมกับสเคละเบิลโวแคบบิวเลอรีทรี ให้ความถูกต้องแม่นยำในการรู้จำร้อยละ 90.6

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
คำพันธ์ พ., ปีแหล่ อ., และ ลิ้มศรีประพันธ์ พ., “การรู้จำรูปพระพุทธรูปด้วยเอสไอเอฟทีและเอสวีที”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 93–101, ธ.ค. 2018.
บท
บทความวิจัย

References

[1] Department of Tourism. Tourism Receipts from International Tourist Arrivals January-December 2015 [Internet].2016 [cited 2017 October 3]. Available from: https://www.tourism.go.th/assets/portals/1/files/Tourism%20Receipts%20from%20International%20Tourist%20Arrivals.pdf
[2] National Statistical Office.International Tourist Arrival to Thailand in 2015 [Internet].2016 [cited 2017 October 3]. Available from: https://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries23.html (in Thai)
[3] Lowe DG. Distinctive image features from scale-invariant keypoints. International Journal of Computer Vision.2004; 60(2): 91–110.
[4] Boonsivanon K, Wannasin R. A Development of AR Application for Tradition Herbal Leave’s Recognition. Prae-wa Kalasin Journal of Kalasin University. 2015; Special Issue: 9-23.
[5] Zhou R, Zhong D, Han J. Fingerprint Identification Using SIFT-Based Minutia Descriptors and Improved All Descriptor-Pair Matching. Sensors. 2013;13(3) : 3142-3156.
[6] Xiong Y, Wen Y, Wang P, Lu Y. Text-independent writer identification using SIFT descriptor and contour-directional feature. Document Analysis and Recognition (ICDAR).2015 13th International Conference on; 2015 August 23-26; Tunis, Tunisia: IEEE; 2015. 91-95.
[7] TAT PHITSANULOK, Tourism Authority of Thailand. [Internet]. 2015 [cited 2017 October 3]. Available from: https://www.tourismthailand.org/fileadmin/upload_img/Multimedia/Ebrochure/846/Phitsanulok-EN-58-1535365820.pdf (in Thai)
[8] Phirasant J. Development Path to Participatory Community along the Road. Royal Land No. 12 (Phitsanulok - LomSak).Bangkok: E-Library, Thailand Research Fund. 2015. (in Thai)
[9] Intaptim N.TheImage of Buddha Phra Phuttha Chinnarath Category: Research Methodologyand Data Organization. [dissertation]. Bangkok: Silpakorn University; 2010. (in Thai)
[10] National Office of Buddhism. Pang Ham Yath [Internet].2016[cited 2017 October 3]. Available from: www.onab.go.th/articles/Attitude of the Buddha/29-Pang Ham Yath (2016) (in Thai)
[11] National Office of Buddhism. Pang Aum Bath [ Internet] . 2016 [ cited 2017 October 3] . Available from: www.onab.go.th/articles/Attitude of the Buddha/9-Pang Aum Bath(2016) (in Thai)
[12] Kulavinichai P. An Analytical Study of Buddha Images as Symbols of Belief for Buddhists. Research report. PhraNakhon Si Ayutthaya: Mahachulalongkornrajavidyalaya University; 2012.
[13] Witoon Donpornphan,Sirapat Chiewchanwattana, and Khamron Sunat. Keypoints detection with Dop-RPPRBF for SIFT feature descriptor on Low Complexity Processor. 2015. [cited 2017 October 15]. Available from: https://tar.thailis.or.th/handle/123456789/42