เผยแพร่แล้ว: 2020-10-14

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1-11

German Connection and the Establishment of the First Military Youth Movement in Thailand

สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ

33-57

Identification of Hazardous Location Using Information System Application

Thai Charnkol, Pawinee Iamtraku, Wichuda Kowtanapanich

152-165

The Study of Vortex Prevention in Sump with Vortex Breaker by Computational fluid Dynamics

Wiroon So-in, Jutarat Kurujareon, Anotai Suksangpanomrung

180-187

Use of Perlite for Improving Some Physical Properties of Soils and Macronutrients Quantity of Multiply Onion

Kittiphop Promdee, Pornsawat Wathanakul, Irbs Kheoruenromne, Piboon Prabuddham

188-197

A Study on the Comparison between Minimum Jerk and Minimum Energy of Nonlinear Dynamic Systems

Suwimon Seneewong Na Ayuttaya, Tawiwat Veeraklaew, Khemarin Vichianlerd

209-215

การศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนในท่อขดเป็นวง

จำเนียร สุวะไกร, ไพศาล นาผล, จุทารัตน์ คุรุเจริญ

216-222

คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนและความดันตกคร่อมในท่อผิวร่องเกลียว

มานะชัย นุชจะโปะ, ไพศาล นาผล, จุทารัตน์ คุรุเจริญ

223-228

การถ่ายเทความร้อนโดยการพาของกลุ่มครีบแท่งทรงกรวย

อนุสรณ์ สุขเกษม, ไพศาล นาผล, จุทารัตน์ คุรุเจริญ, พิชัย อัษฏมงคล

229-235