ความเหมาะสมของวิธีการตรวจจับการเกิดการจ่ายไฟแบบแยกตัวอิสระแบบโลคอลสำหรับอินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อในหลายหน่วยผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว

ผู้แต่ง

  • Manop Yingram -

DOI:

https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2023.4

คำสำคัญ:

การตรวจจับการเกิดการจ่ายไฟแบบแยกตัวอิสระ หน่วยผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว เชื่อมต่อกริด

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้นำเสนอความเหมาะสมของเทคนิคการตรวจจับการเกิดการจ่ายไฟแบบแยกตัวอิสระแบบโลคอลสำหรับอินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อในหลายหน่วยผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์เทคนิคแบบโลคอลสำหรับต่อต้านสภาวะการแยกตัวอิสระซึ่งเกิดจากการติดตั้งหน่วยผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในบทความนี้ใช้หน่วยผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวจำนวน 5 ตัว ทำให้ได้ 15 รูปแบบ จากผลการจำลองการทำงานพบว่าหากหน่วยผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวมีจำนวนเพิ่มขึ้นจนกระทั่งปริมาณกำลังไฟฟ้าของหน่วยผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวเท่ากันหรือใกล้เคียงกับกำลังไฟฟ้าของโหลดทั้งระบบ ถ้าอินเวอร์เตอร์ของหน่วยผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวทั้ง 5 ตัวใช้เทคนิคแบบพาสซีฟจะไม่สามารถตรวจจับได้ ถ้าใช้เทคนิคแบบแอคทีฟทั้งหมดจะสามารถตรวจจับได้ภายในเวลา 0.24 วินาที ถ้าใช้เทคนิคแบบไฮบริดทั้งหมดจะสามารถตรวจจับได้ภายในเวลา 0.282 วินาที และถ้าผสมเทคนิคแบบพาสซีฟ แบบแอคทีฟ และแบบไฮบริดจะสามารถตรวจจับได้ภายในเวลา 0.315 วินาที

Downloads

Download data is not yet available.

References

Sawin JL, Rutovitz J, Sverrisson F, et al. A comprehensive annual overview of the state of renewable energy. Advancing the global renewable energy transition-Highlights of the REN21 Renewables 2018 Global Status Report in perspective. Available from: https://www.ren21.net/gsr-2018/ [Accessed 8th July 2022].

Energy Policy and Planning Office. The plan to drive Thailand's smart grid operations in the short term (B.E.2560-2564). Ministry of Energy. Available from: https://www.eppo.go.th/images/Power/pdf/smart_grid_actionplan.pdf [Accessed 8th July 2022].

Yingram M. Passive islanding detection techniques of anti-islanding for grid-connected distributed generation. Ladkrabang Engineering Journal. 2013;30(3):19-24.Thai.

Yingram M. Over/under-voltage islanding detection technique of anti-islanding for grid-connected distributed generation on matlab/simulink. Ladkrabang Engineering Journal. 2015;32(1):67-72.Thai.

Yingram M, Premrudeepreechacharn S. Over/ undervoltage and undervoltage Shift of hybrid islanding detection method of distributed generation. The Scientific World Journal. 2015.

Yingram M. Active islanding detection techniques of anti-islanding for grid-connected distributed generation: part 1. Ladkrabang Engineering Journal. 2016;33(2):1-7.Thai.

Yingram M, Soonrad D. Active islanding detection techniques of anti-islanding for grid-connected distributed generation (part 2). RMUTI Journal Science and Technology. 2017;10(1):11-21.Thai.

Yingram M. Remote islanding detection techniques of anti-islanding for grid-connected distributed generation. RMUTI Journal Science and Technology. 2020;13(2):1-17.Thai.

Yingram M. Development of anti-islanding hybrid detection technique in grid-connected distributed generation. PhD thesis. Chiang Mai University; 2014.

Chen X, Li Y, Crossley P. A novel hybrid islanding detection method for grid-connected microgrids with multiple inverter-based distributed generators based on adaptive reactive power disturbance and passive criteria. IEEE Transactions on Power Electronics. 2018 Dec 14;34(9):9342-56.

Ke J, Zhengxuan Z, Qijuan Z, Zhe Y, Tianshu B. Islanding detection method of multi-port photovoltaic DC micro grid based on harmonic impedance measurement. IET Renewable Power Generation. 2019 Oct;13(14):2604-11.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-05-15

How to Cite

Yingram, M. (2023). ความเหมาะสมของวิธีการตรวจจับการเกิดการจ่ายไฟแบบแยกตัวอิสระแบบโลคอลสำหรับอินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อในหลายหน่วยผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 8(1), 30–38. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2023.4