พฤติกรรมรับแรงเฉือนของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเป็นเหล็กปลอก

ผู้แต่ง

  • รัฐพล เกติยศ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
  • เจษฎาพงษ์ หาญสุทธิเวชกุล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
  • ปรีดา ไชยมหาวัน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

DOI:

https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2022.2

คำสำคัญ:

เหล็กปลอกกำลังสูง, คานคอนกรีตเสริมเหล็ก, ลวดเหล็กกล้าดึงเย็น

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอพฤติกรรมกำลังรับแรงเฉือนของตัวอย่างคานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 ตัวอย่าง โดยใช้วัสดุและรายละเอียดการเสริมทางขวางต่างกัน ซึ่งสามารถแบ่งตามวัสดุของเหล็กเสริมตามขวาง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเหล็กปลอกเดี่ยว ใช้เหล็กเส้นกลมขนาด 6.0 mm. เกรด SR24 ระยะเรียงเท่ากับ 0.125 และ 0.375 m. สำหรับกลุ่มเหล็กปลอกสปริง ใช้ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต มาตรฐาน มอก. 747-2531 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.3 mm. ระยะเรียงเท่ากับ 0.05 0.075 0.125 และ 0.20 m. สำหรับการทดสอบแบบสถิตใช้วิธีน้ำหนักบรรทุกแบบกระทำ 3 จุด จากการทดสอบพบว่า ตัวอย่างคานคอนกรีตที่ใช้เหล็กปลอกเดี่ยวระยะเรียงเท่ากับ 0.125 m. และ เหล็กปลอกสปริงระยะเรียงเท่ากับ 0.05 และ 0.075 m. มีค่ากำลังรับแรงเฉือนที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้พฤติกรรมการวิบัติของทั้ง 3 ตัวอย่างเป็นการวิบัติแบบเหนียว

Downloads

Download data is not yet available.

References

American Concrete Institute. ACI 318-19, Building code requirements for structural concrete. Farmington Hills: MI; 2019.

The Engineering Institute of Thailand under H.M. the King’s Patronage. EIT Standard 1008-38, Building code requirements for reinforced

concrete building by strength method. Bangkok: Thailand; 2021.

Thai Industrial Standards Institute. Tis no.747-2531, Cold-drawn steel wire for concrete reinforcement. Bangkok: Thailand; 1988.

Thai Industrial Standards Institute. Tis no.20-2559, Steel bar for reinforced concrete: round bars. Bangkok: Thailand; 2016.

Li B, Park R, Tanaka H. Stress-strain behavior of high-strength concrete confined by ultra-high-and normal-strength transverse reinforcement J ACI Struct. 2001;98(3):395-406.

Amorn W, Bowers J, Girgis A, Tadros MK. Fatigue of deformed welded-wire reinforcement. J PCI. 2007;52(1):106-20.

American Association of State Highway and Transportation Official. AASHTO LRFD bridge design specification. Washington: DC; 2006.

Lee JY, Lim HS, Kim SE. Evaluation of applicability of high strength stirrup for prestressed concrete members. Int. J Struct Constr Eng 2017;11(6):718-23.

Shin D, Haroon M, Kim C, Lee BS, Lee JY. Shear strength reduction of large-scale reinforced concrete beams with high-strength stirrups. J

ACI Struct 2019;116(5):161-72.

Lee JY, Haroon M, Shin DI, Kim SW. Shear and torsional design of reinforced concrete members with high-strength reinforcement. J

Struct Eng 2021;147(2): 04020327.

Yan S, Xiao X, Zhang Y, Kan L. Seismic performances of square HSC columns confined with high-strength PC rebar. J Shenyang Jianzhu Univ (Natural Science Edition) 2006;22(1):7-10.

NEHRP Consultant Joint Venture. Use of high- strength reinforcement in earthquake-resistant concrete structures. Gaithersburg, MD: NIST U.S.Dept. of Commerce; 2011. Report No.: GCR 14-917-30.

Shi Q, Yang K, Bai L, Zhang X, Jiang W. Experiments on seismic behavior of high- strength concrete columns confined with high-strength stirrups. J China Civil Eng 2011;44(12):9-17.

Ding HY, Liu Y, Han C, Guo YH. Seismic performance of high-strength short concrete column with high-strength stirrups constraints. J Tran Tianjin U 2017;23:360-69.

Zheng W, Hou C, Chang W. Experimental study on mechanical behavior of circular concrete columns confined by high-strength spiral stirrups. J Build Struct 2018;39(6):21-31.

Paultre P. Influence of concrete strength and transverse reinforcement yield strength on behavior of high-strength concrete columns. J ACI Structural 2001;98(4):490-01.

Wang P, Shi Q, Wang F, Wang Q. Seismic behaviour of concrete columns with high-strength stirrups. J Earthquakes and Structures 2020;18(1):15-25.

Thai Industrial Standards Institute. Tis no.24-2559, Steel bar for reinforced concrete: deformed bars. Bangkok: Thailand; 2016.

American Society of Civil Engineers. ASCE/SEI 7-16, Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures. New York: 2016.

American Association of State Highway and Transportation Official. AASHTO T97-18, Standard Method of Test for Flexural Strength of Concrete (Using Simple Beam with Third-Point Loading). Washington: DC; 2018.

Park R. Evaluation of Ductility of Structures and Structural Assemblages from Laboratory Testing. Bulletin of the New Zealand National Society for Earthquake Engineering 1989;22(3):155-66.

Haddadin MJ, Hong S, Mattock AH. Stirrup effectiveness in reinforced concrete beam with axial force. J Structural Division, ASCE 1971;97(9):2277-98.

Transportation Research Board and National Academes of Sciences, Engineering, and Medicine. Simplified shear design of structural concrete members. Washington, DC: The National Academies Press; 2005. Report No.: 549.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-01

How to Cite

เกติยศ ร. ., หาญสุทธิเวชกุล เ. ., & ไชยมหาวัน ป. . (2022). พฤติกรรมรับแรงเฉือนของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเป็นเหล็กปลอก. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 7(1), 12–21. https://doi.org/10.14456/rmutlengj.2022.2