การทดสอบภูมิคุ้มกันทางแม่เหล็กไฟฟ้าของหน่วยวัดคุมระยะไกลสำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ

ผู้แต่ง

  • เจษฎา ขัดทองงาม กลุ่มวิจัยระบบจำหน่ายอัตโนมัติ หน่วยวิจัยระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

คำสำคัญ:

หน่วยวัดคุมระยะไกล, ระบบจ่าหน่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ, ภูมิคุ้มกันทางแม่เหล็กไฟฟ้า, ดัชนีความเชื่อมันในระบบจ่าหน่ายไฟฟ้า

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอแนวทางการทดสอบภูมิคุ้มกันทางแม่เหล็กไฟฟ้าของหน่วยวัดคุมระยะไกลสำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ ซึ่งในอดีต ดัชนีความเชื่อมั่นในระบบจ่าหน่ายไฟฟ้าสามารถพิจารณาจาก SAIFI และ SAIDI ของระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่ง SAIFI และ SAIDI นั้นขึ้นอยู่กับเสถียรภาพของอุปกรณ์ภายในระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยวัดคุมระยะไกล แนวทางการทดสอบนี้สามารถใช้ได้กับมาตรฐานบริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศทุกประเภท ดังนั้นการกำหนดมาตรฐานในการทดสอบภูมิคุ้มกันทางแม่เหล็กไฟฟ้า (IEC61000) หรือตรงกับ มอก. 1955 ที่สามารถเป็นตัวชี้วัดเสถียรภาพของระบบควบคุม ระบบจำหน่ายไฟฟ้าและระบบอื่นๆที่ใช้บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี ซึ่งในบทความนี้ได้นำเสนอแนวทางการทดสอบและผลลัพธ์ที่ผ่านการทดสอบมาแล้วของหน่วยวัดคุมระยะไกลตามมาตรฐาน IEC 61000

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Khatsaeng, T., Rerkpreedapong, D. and Chaiyabut, N.(2014) Reliability assessment of power distribution systems using tripping rate of protective devices,paper presented in the IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference (ISGT), Washington, DC,USA.
2. International Electrotechnical Commission Standard,Electrostatic Discharge (ESD) IEC61000-4-2
3. International Electrotechnical Commission Standard,Conducted Immunity (CI) IEC61000-4-6
4. International Electrotechnical Commission Standard,Radiated Immunity (RI) IEC61000-4-3
5. International Electrotechnical Commission Standard,Surge Immunity (Surge) IEC61000-4-5

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-04-01