ข่าวประกาศ

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2019-07-28

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้แต่งสามารถส่งบทความให้กับวารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ อ่านคำแนะนำและขัันตอนการส่งบทความได้ที่ ขั้นตอนการส่งบทความ และสามารถติดตามรูปแบบได้ที่ บียบการการตีพิมพ์และเผยแพร่บทความ (ดาวน์โหลด pdf)

อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน