ข่าวประกาศ

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2019-07-28

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้แต่งสามารถส่งบทความให้กับวารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ อ่านคำแนะนำและขัันตอนการส่งบทความได้ที่ ขั้นตอนการส่งบทความ และสามารถติดตามรูปแบบได้ที่ บียบการการตีพิมพ์และเผยแพร่บทความ (ดาวน์โหลด pdf)

อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2019): มกราคม - ธันวาคม 2562
เผยแพร่แล้ว: 2021-01-13

นิพนธ์ต้นฉบับ

ดูเล่มทุกฉบับ

ISSN 2730-3829 (Online)

ISSN 2730-3810 (Print)