ระบบเตือนภัยช้างผ่านระบบการสื่อสารเคลื่อนที่และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Authors

  • พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
  • นริศ หนูหอม ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  • สมชาย เบียนสูงเนิน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญญบุรี 39 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110
  • แสวง เกิดประทุม ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายวิศวกรรมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  • ไทรแก้ว กลิ่นคำ หลักสูตรเทคโนโลยีแม่พิมพ์ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร หัวหน้าแผนกเขียนแบบเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร 73 หมู่ 18 กม.7 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

Keywords:

การบุกรุกของช้าง การเผชิญหน้าระหว่างมนุษย์กับช้าง คลื่นการสั่นสะเทือน เซนเซอร์จีโอโฟน, elephant intrusion, the confrontation between human and elephants, vibration waves, geophone sensors

Abstract

งานวิจัยนี้เสนอแนวทางการเตือนภัยช้างสำหรับแจ้งเตือนการบุกรุกของช้างล่วงหน้าให้แก่ผู้คนในชุมชน เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากันระหว่างมนุษย์กับช้าง ระบบการแจ้งเตือนประกอบด้วยระบบวัดคลื่นการสั่นสะเทือนด้วยเซนเซอร์จีโอโฟน ยืนยันความถูกต้องด้วยภาพช้างที่ถ่ายได้จากกล้องอินฟราเรด จากการทดลองกับช้างที่ควบคุมได้ที่วังช้างอยุธยาแลเพนียด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปรากฏว่าเซนเซอร์จีโอโฟนที่ฝังอยู่ใต้ดินลึก 10 เซนติเมตรภายในรัศมี 1 เมตรสามารถรับคลื่นการสั่นสะเทือนจากการเดินของช้างได้ ซึ่งการเกิดคลื่นการสั่นสะเทือนนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของดิน รูปร่างของเท้าสัตว์และน้ำหนัก ระบบเตือนภัยช้างต้นแบบนี้ได้นำไปทดลองติดตั้งในพื้นที่ชายป่าบ้านแสวงบ่า ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยแจ้งเตือนการบุกรุกของช้างทางระบบ LAN โปรโตคอล TCP/IP ส่งผ่านจานดาวเทียมไปยังสื่อสังคมออนไลน์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถรับข่าวสารทางคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์พกพา ตลอดจนแจ้งเตือนผ่านวิทยุสื่อสารและไฟสัญญาณแจ้งเตือนภัยในท้องถิ่น โดยความถูกต้องของสัญญาณสั่นสะเทือนยืนยันด้วยภาพอินฟราเรดในการทดสอบที่วังช้างอยุธยาแลเพนียดสามารถเพิ่มความถูกต้องได้ถึง 96 %

This paper proposed the warning system for the elephant intrusion. The purpose of this system have been try to reduce the confrontation between human and elephants. The elephant presence detection consisted of the geophone sensors verify with the infrared images. The testing with the elephants at Wangchang Ayudhya Laepaneit, Phranakhon Sri Ayudhya province, the ability of underground geophones sensors 10 cm. depth in 1 meter radius of each sensor can detect the vibration waves. The vibration waves still depend on the type of soil, foot pattern and animal’s weight. The prototype elephant warning system was constructed at Ban Swang Ba, Tambol Khaojod, Amphoe Sri Sawat, Kanchanaburi Province. The warning information sent to social media and electronic mail using LAN with TCP/IP protocol via satellite antenna. The local area, the warning information sent to the communication radios and warning light. The accuracy of vibration information with infrared image confirmation testing at Wangchang Ayudhya Laepaneit is increased to 96 %.

 

 

Downloads

Published

2017-08-04

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)