การศึกษาพฤติกรรมการรับน้ำหนักของสะพานช่วงเดี่ยวแบบรองรับธรรมดาเนื่องจากน้ำหนักรถบรรทุกไทย

Authors

  • สุนิติ สุภาพ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • ภาณุวัตน์ จ้อยกลัด ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

Keywords:

รถบรรทุกไทย, AASHTO, สัดส่วนแรงเฉือน, สัดส่วนโมเม้นต์ดัด, Thai Truck, Shear Ratio, Moment Ratio

Abstract

A STUDY ON LOAD-CARRYING BEHAVIOR OF SIMPLE-SUPPORTED BRIDGE DUE TO THAI TRUCK LOADS

Highway Department has rated Thai truck weights which are different from the highway live loadings specified by the American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) standard specifications, which are popularly used in Thailand. This article has studied the load-carrying behavior of simple-supported bridge with the length ranging from 5-60 meters due to Thai truck loads and the AASHTO loads. This study aims to compare the maximum shear and bending moment of the simple beam bridges. The appropriate ratios of the shear, also bending moment, between Thai truck loads and AASHTO loads are proposed. The results show that, in each span, the maximum shear and bending moment caused by different types of trucks. In addition, the largest trucks produce the maximum responses for some analysis cases. From the structural analysis, the shear ratios and the moment ratios are proposed associated with various bridge span length. For bridge design practice in Thailand, these ratios could be applied as multiplier to the AASHTO loads, therefore, the maximum shear and bending moment of simple beam bridge caused by the proportioned AASHTO loads and Thai truck loads are comparable.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)