การอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรด้วยคลื่นไมโครเวฟ

Authors

  • ฤทธิชัย อัศวราชันย์ สาขาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

Keywords:

คลื่นไมโครเวฟ, ผลผลิตทางการเกษตร, กระบวนการอบแห้ง, ระบบพลังงานผสม, Microwave, Agricultural product, Drying process, Hybrid system

Abstract

DRYING AGRICULTURAL PRODUCTS BY MICROWAVE

The microwave is the heating innovation that has been established from the high efficiency electromagnetic wave and has been directly transmitted to the inner products which there is no heat loss of passing the medium. The use of the microwave for drying the agricultural products increases the drying efficiency because the agricultural product has the dielectric property which the heat can be easily generated by microwave. The objective of this article is focused on presenting the principle of the microwave and its usage for drying the agricultural products. The principle of the hybrid technology, the drying combination of microwave drying with the other drying technologies, is applied for decreasing the drying period and for improving the product quality. The microwave drying can be also combined with the vacuum technique for drying the high value agricultural products which this can be developed for the industrial processes.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)