การศึกษาปัจจัยที่มีศักยภาพต่อการสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคใต้

Authors

  • ชลัท ทิพากรเกียรติ อาจารย์, สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2/4 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
  • ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม อาจารย์, สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2/6 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
  • สมจิตร์ จันทราภรณ์ นักวิจัย, มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 160 หมู่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
  • นราวดี บัวขวัญ อาจารย์, มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 160 หมู่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

Keywords:

Special Development Zone, Transportation, Analytical Hierarchy Process

Abstract

This research aims to analyze the importance of both freight transportation and passenger transportation, and to compare the significance of factors in freight transportation and passenger transportation in the special development zone which consists of Songkhla, Phatthalung, Nakhon Si Thammarat, Trang and Krabi, using the Analytical Hierarchy Process (AHP). The research findings indicate that, overall, the five provinces have similar importance placed on both freight transportation and passenger transportation, except for Nakhon Si Thammarat, which gives higher priority to passenger transportation. On the other hand, Songkhla gives significantly more emphasis on freight transportation compared to passenger transportation, almost twice as much.  When comparing the factors related to freight transportation in all five provinces, they prioritize transportation by road, followed by telecommunications and information technology respectively. When comparing the importance of factors in passenger transportation overall, it is observed that air transportation is given the highest priority. This is because the area is relatively far from Bangkok, and passengers tend to prefer air travel. Meanwhile, rail transportation focuses on providing local train services due to the lower pricing. As for water transportation, it primarily caters to travelers covering shorter distances. In practice, this area places more emphasis on water transportation for short-distance travel and provides a competitive advantage in this regard.

References

Office of the Prime Minister. Government gazette. No.138 Section 27E: Bangkok: Office of the Prime Minister; 2021. p.1–4. (In Thai)

The Secretariat of the House of Representatives. Draft of the special economic zone for the southern economic corridor act, B.E… [Internet]. 2023 [cited 2023 Oct 5]. Available from: https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=307. (In Thai)

The Secretariat of the House of Representatives. Draft of the southern border special economic zone act B.E... [Internet]. 2019 [cited 2023 Oct 5]. Available from https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=35. (In Thai)

The Secretariat of the House of Representative. Draft of the southern special economic zone corridor act, B.E… [Internet]. 2022 [cited 2023 Oct 5]. Available from https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=127. (In Thai)

Office of the National Economic and Social Development Board. National strategy 2018–2037. Bangkok: Office of the National Economic and Social Development Board; 2018. (In Thai)

Office of the National Economic and Social Development Council. The thirteenth national economic and social development plan (2023–2027). Bangkok: Office of the National Economic and Social Development Council; 2022. (In Thai)

Ministry of Transport. Thailand's transport infrastructure development strategy 2018–2037. Bangkok: Ministry of Transport.; 2019. (In Thai)

Department of Highways. Motorway railway master plan: MR-MAP. Bangkok: Department of Highways; 2023. (In Thai)

Royal Thai Government. Thailand's new investment promotion measures [Internet]. 2023 [cited 2023 Oct 4]. Available from: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/71921. (In Thai)

Office of the National Economics and Social Development Council. The pre-feasibility study on the maritime transportation linkage between the gulf of Thailand and Andaman [Internet]. 2022 [cited 2023 Oct 4]. Available from: https://thailandbridge.com/category/work-on-process/. (In Thai)

Department of Highways. Control distance summary account [Internet]. 2023 [cited 2023 Oct 4]. Available from: http://bmm.doh.go.th/website/index.php/road-maintenance-statistics/control-distance-summary-account. (In Thai)

Department of Rural Roads. Rural road network summary account 2022 [Internet]. 2022 [cited 2023 Oct 4]. Available from: https://maintenance.drr.go.th/wp-content/uploads/2022/12/Road_Network_2565.pdf. (In Thai)

Sukdanon S. Pier on the Andaman side [Internet]. 2018 [cited 2023 Oct 4]. Available from: http://www.cuti.chula.ac.th/articles/482/. (In Thai)

Sukdanon S. Pier on the western gulf of Thailand [Internet]. 2019. [cited 2023 Oct 4]. Available from: http://www.cuti.chula.ac.th/articles/483/. (In Thai)

Phattalung Provincial Office. Phatthalung province 5-year development plan (2023 - 2027) [Internet]. 2022. [cited 2023 Oct 4]. Available from: http://www.phatthalung.go.th/ 2022/files/com_news_develop/2022-04_677cac2c26c2239.pdf (In Thai)

Office of Transport and Traffic Policy and Planning. Transport infrastructure annual report 2021 [Internet]. 2022. [cited 2023 Oct 4]. Available from: https://www.otp.go.th/uploads/tiny_uploads/PDF/2565-10/25651011-TransportInfrastructureAnnualReport2021.pdf. (In Thai)

National Statistical Office Thailand. Air transport statistics classified by international airports fiscal year 2012-2022 [Internet]. 2023. [Cited 2023 Oct 4]. Available from: statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/15.aspx (In Thai)

Data Innovation and Governance Institute. Train station in Thailand [Internet]. 2023 [cited 2023 Oct 4]. Available from; https://digi.data.go.th/showcase/train-station-thailand/

Department of Foreign Trade. Overview of border trade and cross - border trade in Thailand [Internet]. 2021 [cited 2023 Oct 4]. Available from: https://www.dft.go.th/Portals/3/ภาพรวมชายแดนผ่านแดน%20มีนาคม%2064pdf.pdf. (In Thai)

Suksumek S. Optimization modeling with Excel (solver). Bangkok: SE-ED Publishing; 2014. (In Thai)

Ransikarbum K. Decision analysis for engineering. Bangkok: Chulalongkorn University Press; 2022. (In Thai)

Sonsupo P, Chaipanha W, Kaewwichien P, Pomraksak T. Application of analytical hierarchy process and the traffic micro-simulation model on highway interchange selection: case study of highway no.12 and rural road no. morhor 4040. The 27th national convention on civil engineering; 2022 Aug 24-26; Chiang Rai, Thailand. (In Thai)

Satirasetthavee D, Suwannahoi R, Kitthamkesorn S, Leungvichcharoen S. The determination criteria of appropriate location for the construction of truck terminal in Thailand by using analytic hierarchy process (AHP). Naresuan University Engineering Journal 2018;13:54-65. (In Thai)

Meethom W, Chimmanee S. The decision making of the freight route between Thailand and north east India by AHP and ZOGP. MUT Journal of Business Administration 2014;11:21-42. (In Thai)

Seehamart M, Tamapan P. The prioritization guidelines for the city plan road developments: the case study of mueang Nakhon Ratchasima. Kasem Bundit Engineering Journal 2020;10:195-217. (In Thai)

Eursiriwan N, Panichgarn V, Rangson D, Warichwattana U. The selection criteria of suitable locations for weigh station establishment using the analytical hierarchy process (AHP). Kasem Bundit Engineering Journal 2017;7:17-33. (In Thai)

Kraisee K. Site selection of SEZ-based freight village: a case study of border provinces in Thailand. Nida Business Journal 2020;27:136-61. (In Thai)

Buchain R. Assessment of the potential of suitable location and market potential of small and medium enterprises in seafood and fruit processing in the eastern economic corridor and Chanthaburi province (EEC+1). Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University 2021;23:47-57. (In Thai)

Downloads

Published

2023-12-27

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)