การศึกษากระบวนการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติกด้วยเครื่องปฏิกรณ์แบบหุ้มฉนวนใยเซรามิกและไม่มีฉนวนหุ้ม

Authors

  • สุพัตรา บุตรเสรีชัย อาจารย์, โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 167 ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
  • วรเชษฐ์ แสงสีดา อาจารย์, โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 167 ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

Keywords:

liquid fuels, reactors, plastic waste, pyrolysis, plastic waste incinerators

Abstract

The purpose of this research is to draw up a design, improve and construct a plastic waste incinerator. To produce fuel with a ceramic insulated reactor and not insulated the research results were divided into 2 parts: 1) physical properties of the product, 2) the effect of ceramic fiber insulated and non-insulated reactors. To analyze the effect of temperature, quantity, density, heat generated in the production process of fuel from plastic waste. along with studying the optimum conditions in the production process of fuel from plastic waste. It was found that the color of oil from PP, LDPE and HDPE was yellow, and the color of PS oil was orange. The fuel from PS, PP, LDPE and HDPE were 2.14, 2.19, 2.20 and 2.21, with the temperature between the formation of the flame is 390.3, 385.6, 431.7 and 422.9 degrees Celsius respectively, when compared to general market fuel. Diesel was found to be incapable of igniting and Gasohol 91 had the shortest flame duration. The pyrolysis temperature at the optimum average heating rate was between 2.75–6 °C/min, which resulted in complete degradation of the plastic structure. The product is most liquid fuel. The density of the fuel was in the range of 0.698–0.811 g/cm3 and the color of the obtained oil was similar, But the amount of oil and the calorific value of fuel from a furnace insulated with 1inch thick ceramic fiber was only slightly higher than that of a non-insulated furnace where LPG wasted in heating the furnace 0.75 kg  by the volume of oil obtained and heat value Of PS plastic waste, the highest was 895 or the percentage of yield was 89.5% and 43.67 MJ/kg, respectively. It was found that these approximate components were in the same range as the relevant research. Therefore, the production process of fuel from plastic waste with ceramic fiber insulated reactor. It is suitable as a tool to produce fuel from plastic waste, because it saves more energy and obtain more fuel products, to be an alternative fuel or to replace the fuel sold in the general market.

References

Budsaereechai S, Hunt AJ, Ngernyen Y. Catalytic pyrolysis of plastic waste for the production of liquid fuels for engines. RSC Advances 2019;9:5844-57.

Budsaereechai S, Lanugphairojana A, Ngernyen Y. Oil productions from catalytic and non-catalytic pyrolysis of plastic packaging wastes. The 6th International Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Science Conference; 2016 Oct 26-28; Thailand Science Park Conventional Center, Bangkok, Thailand. (In Thai)

Kumar S, Prakash R, Murugan S, Singh RK. Performance and emission analysis of blends of waste plastic oil obtained by catalytic pyrolysis of waste HDPE with diesel in a CI engine. Energy Conversion and Management 2013;74:323-31.

Kalargaris L, Tian G, Gu S. The utilisation of oils produced from plastic waste at different pyrolysis temperatures in a DI diesel engine. Energy 2017;131:179-85.

Mueanmas C, Nikhom R. Liquid fuel production from polyethylene plastic waste by pyrolysis process. Rajamangala University of Technology Srivijaya Research Journal 2022;14(2):405-17.

Charoensuk N, Sripha Y. An investigation on the effect of heat transfer in waste vegetable oil burner [Internet]. Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand: Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi; 2013 [cited 2023 Oct 4]. Available from: https://research.rmutsb.ac.th/fullpaper/2556/2556239509841.pdf. (In Thai)

Department of Alternative Energy Development and Efficiency. Improving the efficiency of ceramic kilns by using insulation [Internet]. Pathum Thani, Thailand: Department of Alternative Energy Development and Efficiency; 2004 [cited 2023 Oct 4]. Available from: http://www2.dede.go.th/bhrd/old/Download/CaseStudy/Case%20Study%20022.pdf. (In Thai)

Budsaereechai S, Chanwiang W, Klongvaja T. Study and modification of the solid fuel of char pellets from cow manure. Kasem Budit Engineering Journal 2018;8(1):135-47. (In Thai)

Lhapoon C, Srisakultew P. Solid fuel of biomass and char pellets from pig and chicken manure [Bachelor of Chemical Engineering)]. KhonKaen: KhonKaen University; 2016. (In Thai)

Oasmaa A, Peacoke C. Properties and Fuel Use of Biomass Derived Fast Pyrolysis Liquids. Espoo, Finland: VTT Publication; 2010.

Thailand’s regulation high speed diesel 2013 [Internet]. 2013 [cited 2023 Oct 4]. Available from: https://www.doeb.go.th/dtanotice/cancle- diesel 25-01-56.pdf (In Thai)

Jongmee T. Reuse of disposed natural fibers as heat insulator [Master’s degree of Textile Engineering]. Bangkok: Rajamangala University of Technology Thanyaburi; 2010. (In Thai)

Downloads

Published

2023-12-27

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)