การวิเคราะห์ปัจจัยที่เหมาะสมในกระบวนการฉีดฝาเกลียวพลาสติกประเภทวัสดุโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูงเพื่อลดปัญหาการหดตัว: กรณีศึกษา

Authors

  • ศุภสิทธิ์ มะโนเครื่อง อาจารย์, หลักสูตรวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
  • อดิเรก ชัยนวกุล อาจารย์, หลักสูตรวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

Keywords:

Factor, Response surface, Shrinkage, High-Density Polyethylene

Abstract

Nowadays, the plastics industry plays an essential role in the country's internal and external industries. Especially assembled products, product quality is an essential aspect of production. There are various product problems. Shrinkage is an inevitable problem with plastic products. This research is to determine the factors that affect the shrinkage of the screw cap of the plastic bottle made of High-Density Polyethylene (HDPE) material, where the shrinkage of the workpiece affects the assembly between the screw cap of the water bottle and the water bottle. Therefore, Response Surface Methodology (RSM) experimental design principles was used to determine the factor affecting the shrinkage of the workpiece, namely the melt temperature of plastic (Tm), mold temperature (Tw), and cooling temperature (Tc). The 9 (8+1) experiments were performed with 2 replications at a confidence level of (α) 95 %. A total of 18 experiments found that the significant relevant factor affecting the shrinkage of the bottle cap specimens was the melting temperature of plastic (Tm) of 190 oC, the mold temperature (Tw) of 60 oC and cooling temperature (Tc) is 45 oC, with a minimum shrinkage of 1.39% and can be found that defects decreasing were 12.08%. Therefore, it can be concluded that applying the Responsive Surface Method (RSM) experimental design principles to help determine the appropriate factor that transmits the minimal shrinkage effect affects the quality and reduce production costs of the bottle cap.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Phathom H, Jakkapan K. Design of experiment (DOE) to reduce waste in plastic injection process of automotive parts. Kasem Bundit engineering journal 2013;3:73-95. (In Thai)

Phrasang K. The study of shrinkage percentage HDPE based on the ATSM D955 standard test method. RMUTP Research Journal Special Issue The 5th Rajamangala University of Technology National Conference 2013:642-51. (In Thai)

Nagahanumaiah, Ravi B. Effects of injection molding parameters on shrinkage and weight of plastic part produced by DMLS mold. Rapid prototyping journal 2009;15(3): 179-86.

Kurt M, Kaynak Y, Kamber OS, Mutlu B, Bakir B, Koklu U. Influence of molding conditions on the shrinkage and roundness of injection molded parts. The international journal of advanced manufacturing technology 2010;46:571-78.

Tosello G, Costa F. Heigh precision validation of micro injection molding process simulations. Journal of manufacturing processes 2019;48:236-48.

Chacinski T, Sutowski P. Common defect injection molding of plastic products and their influence on product quality. Journal of mechanical and energy engineering 2012;5(45):7-14.

Li J, Liu W, Xia X, Zhou H, Jing L, Peng X, et al. Reducing the burn marks on injection-molded parts by external gas-assisted injection molding. Polymers 2021;13:4087.

Mansur A, Alim M, Sunaryo. Plastic injection quality controlling using the lean six sigma and FMEA method. Materials science and engineering 2016;105:012006.

Gruber DP, Berger G, Pacher G, Friesenbichler W. Novel approach to the measurement of the visual perceptibility of sink marks on injection molding parts. Polymer Testing 2011;30(6):651-6.

Berihun EA, Bogale TM. Parameter optimization of PET plastic preform bottles in injection molding process using grey-based Taguchi method. Advances in materials science and engineering 2022:4416602.

Yemenici O, Ardagnhey A. An analysis of cooling time in plastic injection moulding with influence of inlet temperature of cooling fluid. International journal of mechanical and production engineering 2016;4(6):76-9.

Ch’ng SQ, Nasir SM, Fathullah M, Norman NZ, Hazwan MHM. Warpage analysis on thick shell part using response surface methodology (RSM) to optimize parameter setting in injection molding process. AIP conference proceedings 2018; 2030(1):020167.

Karel R, Martin Z. Analysis of temperature influence on injection molding process. Proceeding in Manufacturing Systems 2016;11(2):95-100.

Hott ME, Megerian CA, Beane R, Bonassar L. Fabrication of tissue engineered tympanic membrane patches using computer-aided design and injection molding. The Laryngoscope 2004;114(7):1290-5.

Wang J, Yang W. Differential injection molding method and equipment for micro-plastic products. Polymeric materials science and engineering 2012;28(7):83-6.

Jaya H, Zulkepli N, Omar M. Optimization of injection Moulding process via design of experiment (DOE) method based. Archives of Metallurgy and Materials 2022; 67(2):719-27.

Jitaree A. Design of experiment for analyzing factors affecting to varied deformation in the simulation of ABS plastic injection molding process [Master thesis]. Pathum Thani, Thailand: Rajamangala University of Technology Thanyaburi; 2012. (In Thai)

Park HS, Dang XP. Development of a smart plastic injection mold with conformal cooling channels. Procedia Manufacturing 2017;10:48-59.

Oliaei E, Heidari BS, Davachi SM, Bahrami M, Davoodi S. Warpage and shrinkage optimization of injection-molded plastic spoon parts for biodegradable polymers using Taguchi, ANOVA and artificial neural network methods. Journal of Materials Science & Technology 2016;32(8):710-20.

Wang G, Zhao G, Huiping L, Guan Y. Research on optimization design of the heating/cooling channels for rapid heat cycle molding based on response surface methodology and constrained particle swarm optimization. Expert Systems with Applications 2011;38:6705-19.

Ruennareenard J. Appropriate parameters of bone fixation plate forming from hydroxyapatite and bioactive glass composite [Master thesis]. Chiang Mai, Thailand: Chiang Mai University; 2014. (In Thai)

Sudsawat S. Optimized plastic injection molding process and minimized the warpage and volume shrinkage by response surface methodology with genetic algorithm and firefly algorithm techniques. Indian Journal of Engineering and Materials Sciences 2017;24:228-38.

Raymond HM, Montgomery DC, Anderson-Cook CM. Response surface methodology: process and product optimization using designed experiments. 4th ed. New jersey: John Wiley & Sons; 2016.

Downloads

Published

2023-08-28

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)